• Engelska

Varför Simmental?

 • Bästa moderegenskaper
 • Högsta 200 dagars vikter i köttboskapskontrollen
 • Högsta 365 dagars vikter i köttboskapskontrollen
 • Hög foderomvandlingsförmåga
 • Högsta antalet kalvar per ko och år
 • Hög fertilitet
 • Tidig pubertet
 • Lätta kalvningar
 • Stark funktionell exteriör
 • Naturlig köttmarmorering
 • Lätthanterliga med bra temperament
 • Anpassningsbara


Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

 

Allt sedan de första importerna 1974 har Simmentalrasen ökat i popularitet i Sverige. Användning av Simmentaltjurar i korsningsbesättningar har under den senaste 5-årsperioden ökat lavinartat. Simmental leder utvecklingen som en av världens mest anpassningsbara raser. Rasen är framgångsrik i fem världsdelar och finns i mer än 41 miljoner exemplar. Genom sin stora utbredning världen över har Simmentalrasen de bästa förutsättningarna till att genetiskt kunna "forma" rasen efter marknadens krav sett till både uppfödarens och köttkonsumentens krav.