• Engelska

Avelsrådet


Aktuellt från avelsrådet - spermabeställning

 

Det har framkommit att vissa år har det varit en hel del strul med spermatillgång på ett flertal driftsplatser, så för att förebyggga eventuella problem uppmanar vi alla som tänkt seminera till våren att redan nu beställa de tjurar som önskas. Det kan dröja ända upp till 6 veckor mellan varje leverans så det gäller att ha lite framförhållning. Behöver du hjälp med tjurval kontakta någon i avelsrådet.


Bild föreställande: - Avelsvägledning
   
Bild föreställande: - Gällande viktkrav vid stamboksföring
   
Bild föreställande: - Goda råd angående inseminering
   
Bild föreställande: - Blankett för DNA-analys
   
Bild föreställande: - Bild föreställande: stor en  Seminguide    


Seminguide 2016

 

Trall

Bild föreställande: 7635-TrallBild föreställande: mer info

Medelstor tjur med utmärkt exteriör. Välbalanserad blup-profil med mycket bra tillväxtegenskaper. Höga delindex, kalvningsegenskaper på medelvärden. Allroundanvändning.

Testo

Bild föreställande: 7636-TestoBild föreställande: mer info

Medelstor exteriört stark tjur. Välbalanserad blup-profil, alla delindex klart över 100. Avelsvärdena för kalvvikter och kalvningsförlopp talar för lätta kalvningar. Tjuren kan således med fördel användas till kvigor. Testo är homozygotiskt polled.

Spartacus

Bild föreställande: SpartacusBild föreställande: mer info

Reslig tjur av mycket bra typ. Tjur med mycket goda tillväxtanlag. Förmodad nedärvning av något lättare kalvvikter än medel inom rasen. Blodförnyelse via fadern PHS World Wide 14W. Allroundanvändning


Samson

Bild föreställande: Samson Bild föreställande: mer info

Reslig tjur av mycket bra typ. Tjur med mycket goda tillväxtanlag. 

Rustik

Bild föreställande: rustikBild föreställande: mer info

Mycket reslig lång tjur av mycket bra typ. Säker härstamning med samma moder som semintjuren Mustik. Ny blodslinje via fadern engelske tjuren Omorga Volvo. Mycket bra tillväxtanlag.

Pommery

Bild föreställande: Liten 7630 pommeryBild föreställande: mer info

Har som sin far mycket bra moders- produktions- och slaktkroppsegenskape.

Pepper

Bild föreställande: Liten 7629 pepper

Bild föreställande: mer info

Tjuren har en bra exteriör. Ny härstamning efter homozygotiskt pollade tjuren Prostock Hickory från Kanada.

Rego

Bild föreställande: regoBild föreställande: mer info

Reslig korrekt tjur av mycket bra typ. Mycket välbalanserad blupprofil med bra delindex. Bra tillväxt och mjölkanlag. Avelsvärdena för kalvvikter och kalvningsförlopp talar för att tjuren med fördel kan användas på kvigor.

Nisse

Bild föreställande: Liten Nisse

Bild föreställande: mer info

Nisse av Gyllebo är en tjur med mycket bra exteriör. Välmusklad, harmonisk och av utmärkt typ. Tjuren har en jämn blup- profil som talar för allroundandvändning.

Mustik

Bild föreställande: Liten mystik

Bild föreställande: mer info

Tjuren har en stark

exteriör och säker härstamning med den svenska semintjuren Impuls som far och Danske Hedetoft United som morfar.

Ludde

Bild föreställande: Liten ludde

Bild föreställande: mer info

En tjur med starka tillväxtgener efter fadern 264 Fjodor. Bra exteriör.

Lancelot

Bild föreställande: Liten lanzelot

Bild föreställande: mer info

Mycket bra exteriör. Säker härstamning, halvbror till semintjuren 3-7618 General, morfar Hoa Hoa är son till semintjuren 3-7615 Eugen.

Jimat

Bild föreställande: Liten jimat

Bild föreställande: mer info

Tjur med goda tillväxt- och mjölkanlag.

Hugin

Bild föreställande: Liten hugin

Bild föreställande: mer info

Tjur med utmärkt blup-profil. En verklig allroundtjur med utmärkt kalvningsstatistik, mycket bra mjölkegenskaper samt mycket stor tillväxtkapacitet.

Eugen

Bild föreställande: Liten eugen

Bild föreställande: mer info

Tjur som tillför storlek, tillväxt och bra slakt-kroppsegenskaper. Används med fördel på små kompakta hondjur. Förmodligen homozygotisk nedärvare av polled.

Elit

Bild föreställande: Liten elit

Bild föreställande: mer info

Allroundtjur som tillför utmärkt goda mjölk-egenskaper samt mycket bra slaktkropps-egenskaper. Mycket hög tillväxtkapacitet.

 

Importtjurar

 

742 Loden

 

Hornad tjur från Österrike. Har fått exteriört sett vackra djur i Sverige. Inga svåra kalvningar har rapporterats. En tjur som bör tillföra mycket bra mjölkanlag.

1910 Steinadler

 

Homozygotiskt polled tjur från Tyskland. En välmusklad tjur som 2010 har sina första ettårsavkommor. En riktig lättkalvare där avkommorna har låga födelsevikter. Tyvärr har en del djur efter Steinadler ej fått tillfredställande benkvalitet.

WKF Romeo 23P

 

Polled tjur från Kanada. De 25 avkommor som hittills är födda (maj 2010) ser lovande ut, välmusklade. Inga kalvningsvårigheter har rapporterats varken efter kor eller kvigor.

Omorga Volvo

 

Hornad tjur från England. Semineras för första gången med i Sverige under våren 2010. Enastående avelsvärde i sitt hemland. Använd honom gärna på hondjur med mycket polled i härstamningen.

Worldwide

 

Välmusklad tjur med förmodat bra slaktkroppsegenskaper.
Bra modersegenskaper med goda mjölkanlag.
Bra avelsvärde för kalvningar.