• EngelskaDu måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

Välkomna!

 

Allt sedan de första importerna 1974 har Simmentalrasen ökat i popularitet i Sverige. Användning av Simmentaltjurar i korsningsbesättningar har under den senaste 5-årsperioden ökat lavinartat och rasen leder utvecklingen som en av världens mest anpassningsbara raser.

 


Certifierade

Avelsbesättningar

 

Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bl. a. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras.

 

Bild föreställande: -

Information om certifiering

Bild föreställande: -

Certifierade Avelsbesättningar


Simmental

- ett ekologiskt val

 

Simmental har under de senaste åren varit den ras som klarat kraven för märkeskvalitet allra bäst.

 

Sammanställningar från Ekokött visar att Simmental fungerar bäst i ekologisk produktion.


Bli medlem

 

Är du intresserad av att bli medlem i Simmentalföreningen?

 

Bild föreställande: medlem

 
 


 


 

 

Bild föreställande: facebook