• Engelska

Arkivet

  2017-05-25


  SOMMARTRÄFF


   

  Sommarträff med elitauktion

   

   

  Lördagen den 15 juli 2017 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till sommarträff

  med elitauktion av Simmental.

   

  Dagen kommer att inledas med studiebesök hos Claes Håkan Lorentzen Esereds Simmental Ätran och Anders Eliasson Loftsgård 

  Simmental Gislaved, besättningar som varit med sen starten av import av Simmental till Sverige och vars avelarbete har bidragit till 

  att Simmental är en av de ledande köttraserna i landet. Loftsgård kommer också att visa upp sin fiskodling av lax.

  Kvällen tillbringar vi sedan på Påarps Gård med middag, underhållning och auktion samt möjlighet till övernattning, www.paarpsgard.se

   

   

  Auktionen kommer att innefatta ko med kalv, dräktiga kvigor och kvigkalvar födda 2017 samt Fritt val av någon djurkategori eller 

  ur hela besättningen. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto 

  via datorkanon på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla 

  medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den 

  säljande besättningen.

  Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.

   

   

  I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmentalkviga född 2017 från Esered eller Loftsgård.

   

   

   

   

  Preliminärt program.

  11.00                   Samling med lunch på Esered 0705922176

  14.00                   Loftsgård  fika                                                                                         

  17.00                   Påarps Gård inkvartering och mingel

  18.30                   En tre rätters ”rejäl ” middag

                              Underhållning samt auktion

   

  Maten under dagen 525 kr exkl. dryck/person som betalas i samband med anmälan.

   

  Boende finns på Påarps Gård eller i närheten och bokas av var och en till Påarps Gård 0325-53011 eller info@paarpsgard.se

  Dubbelrum  595 kr/person inkl. frukost

   

   

  Anmälan som är inbetalning för mat  senast 20 juni till bankgiro 195-3884

  Ange vad anmälan avser.

   

  Information:

  Christer Svensson 070-8308388 E-post christer.s@simmental.se

  Christer Månsson 070-6246963 E-post christer.m@simmental,se                                                                                               

   

   

   

  Villkor för auktionen:

  • Sista anmälningsdag av djur  med bifogat foto – Onsdag 31 maj 2017.
  • Djurkategorier:  Ko med kalv, dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2017. Fritt val av någon djurkategori eller ur hela besättningen.
  • Kvigkalv född -2017 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd     200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.  
  • Aktionsdjuren selekteras utifrån index  från datakörningen i maj -17, avkommor  efter ”nya importer” behandlas speciellt vad gäller blupindex.
  • Vid många anmälningar används avelsindex samt exteriör som selektering.
  • Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen.
  • Anmälningsavgift: 500 kr/djur.
  • Säljarprovision: 5 %.
  • Återropsprovision: 5 %.
  • Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.
  • Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. 
  • Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.
  • Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.
  • Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.
  • Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening)  från majkörningen 2017.
  • BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1
  • Köparen äger rätt att kräva prov för salmonella före leverans.

   

  Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708-385032  E-post roger@simmental.se

   

   

  Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

   

   

  Svenska Simmentalföreningen

  Styrelse och avelsråd

   

   


  Skicka din anmälan till Roger Mårtensson Vagnvägen 9  271 72 Köpingebro  E-post roger@simmental.se

   

   

   

   

  Jag anmäler följande djur elitauktionen den 15 juli 2017.

  Obs glöm ej bifoga foto på auktionsdjuret.

   

  Ko med kalv  (SE och id nr)………………………………………………………………….

   

  Kvigkalv född -2016 (SE och id nr)...........................................................................................................

   

  Dräktig kviga (SE och id nr)……………………………………………………………………

   

  Fritt val; (Besättning och djurkategori) …………………………………………………………..

   

  Namn:…………………………………………………………………………………………..

   

  Adress:…………………………………………………………………………………………..

   

  Postnr och ort:…………………………………………………………………………………...

   

   

  Ort och datum:……………………………Underskrift:……………………………………

  2017-05-15


  Information och anmälan till individprövning


   Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 

  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 
   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   
   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se    

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   
   

  Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

   

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

   

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 


  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 

   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

   

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   
   

  Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

   

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

   

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 


  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 

   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

   

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   
   

  Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

   

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

   

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 


  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 

   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

   

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   
   

  Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

   

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

   

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 


  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 

   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

   

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   
   

  Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

   

  Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
  prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

   

  Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
  säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
  viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
  den svenska nötköttsproduktionen. 


  Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
  tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
  funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
  genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
  ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
  veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
  Gunnarp via auktionen. 

   

  För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
  att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
  Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
  enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
  kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

   

  Urval av kalvar 

  För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
  Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
  kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
  kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

   

  Individprövningen viktig för hela besättningen 

  Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
  led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
  köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
  uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

   

  Salmonellaprovtagning i riskområden 

  Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
  fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

   

  Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
  har införts inför årets prövningsomgång. 

   

  Välkommen med Din anmälan! 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

   

   

  Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

  VD Ordförande 

   

   

  REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

  Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
  av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
  detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

   

  ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

  Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
  anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

   

  Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
  närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
  skall sättas in för individprövning. 

   

  Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
  Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
  på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
  Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

   

  Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
  provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

   

  FÖDELSETID 

  Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

   

  Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
  födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
  för besked. 

   

  MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

  Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

   

  INSÄTTNING 

  Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

   

  Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
  gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
  samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

   

  Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

   Grupp 2 25 – 27 september 2017 

   

  Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

   Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

   

  Intransport 

  Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

  av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

  underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
  tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
  med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
  sänds hem på djurägarens bekostnad. 

   

  VETERINÄRA KRAV 

   

  Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

  Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
  2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
  anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

   

  Isolering före intransport 

  I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
  övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

   

  Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
  intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
  djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
  inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

   

  Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
  veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
  föreskriven tid. 

   

  Ankomstbesiktning på Gunnarp 

  Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
  noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
  anmärkningar kontaktas djurägaren. 

   

  Klippning 

  Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
  klippning utförd av prövningsstationens personal. 

   

  BVD 

  Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

   

  Paratuberkulos 

  Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
  Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
  Djurhälsan. 

   

  Salmonella 

  I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
  och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
  salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
  besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

   

  Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
  vara: 

  1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
  samband med ordinarie veterinärundersökning. 

  2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
  senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
  tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
  Gunnarp. 

   

  Avmaskning 

  Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

   

  Klövvård 

  Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
  klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

   

  Hornstatus 
  Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
  lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
  slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
  Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

  Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
  Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

  Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
  skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
  djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
  skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
  Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
  skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
  GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

  Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
  Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

   

   

  KALVENS VIKT 

  Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
  Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
  görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
  mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
  och räkna själv innan intransport sker. 

   

   

   Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

  Angus 45 210 

  Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

  Charolais 54 240 

  Hereford 47 220 

  Limousin 48 220 

  Simmental 54 265 

   

   

  HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

  Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

   

  Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
  till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
  hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
  att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
  sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

   

  OBS! 

  Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
  och får således inte något T-tal. 

   

  Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
  kr. 

   

  AVELSVÄRDEN 

  Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
  Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
  även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

   

  Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

   

  Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

   

  Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

   

  Hereford: FIX bör vara lägst 95 

   

  Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

   

  Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
  95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

   

  GENOMISK SELEKTION 

  I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
  framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
  att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

   

  FÖRSÄKRING 

  Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
  ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
  tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
  till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
  försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

  Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
  tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

   

  Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
  försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

   

  TJURAUKTION 

  Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

   

  Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
  användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

   

  I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
  auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
  bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

   

  För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
  veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

   

  T-tal 

  Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
  enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
  auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

   

  Klövar 

  För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
  klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
  yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

   

  Exteriör 

  Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
  bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
  Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
  kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
  närvarande för de raser som så önskar. 

   

  Testiklar 

  Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
  korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

   

  Angus 31 cm 

  Hereford 30 cm 

  Blonde och Limousin 29 cm 

  Charolais och Simmental 32 cm 

   

  Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

  Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
  Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
  auktionen. 

   

  BESÖK PÅ GUNNARP 

  Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
  speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
  prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
  besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

   

  Kontaktrådets uppgift 

  Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
  tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

   

  PRÖVNINGSKOSTNAD 

   

  Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

  Ras Kr/tjur 

  Angus 14 950 

  Blonde d ´Aquitaine 15 150 

  Charolais 15 350 

  Hereford 15 150 

  Limousin 15 150 

  Simmental 15 350 

   

  Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
  kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

   

  Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

  Fast avgift 2 900 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

  Fast avgift 1 050 kr/tjur 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

  Ingen extra kostnad 

   

  Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

  Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

   

   

  Övriga kostnader 

  Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

  Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
  husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

   

  Vägningslistan med brev 

  Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
  med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

   

  Rasspecifika kostnader 

  Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
  kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
  ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

   

  Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

  Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

  Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

  Summa 2 500 kr/tjur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

  SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

   

  Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

   

  Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

   

  Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

   

  ………………………………………………………………………… 

   

  Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
  option). 

   

   Ja . Nej . 

   

  Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

   

   

  Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
  gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
  anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

   


   

  Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
  inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
  insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
  godkänner den. 

   


   

  Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

   senast den 28 juli 2017. 

   

   

  …………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

   

  mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

   

  ………………………………………………….. …………………………………………………. 

  Namnteckning Namnförtydligande 

   

  ………………………………………………………………………………………………… 

  Adress 

   

  e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

   

   

  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

  Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

   

  KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Anders Wiklert, ordf. 

  Visnums-Kil Nynäs gård 

  681 93 Kristinehamn 

  mobil: 070/344 20 72 

  e-post: anders@wiklert.se 

   

   

  Svensk Köttrasprövning AB 

  Johanna Bengtsson, VD 

  Vasagatan 29 
  541 31 Skövde 

  mobil: 070/277 61 06 

  e-post: 
  Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

   

   

  Stationsveterinär 

  Carlos Kallay, adjungerad 

  Distriktsveterinärstationen 

  Estrids väg 3 

  291 65 Kristianstad 

  tel: 010/122 97 60 

  mobil: 070/519 00 03 

  e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

   

   

  Svenska Angusföreningen 

  Benny Gustavsson 

  Hagen 

  513 90 Fristad 

  mobil: 0735/13 14 64 

  e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

   

  Svenska Blonde föreningen 

  Mikael Jonasson 

  Katslösa 213 

  274 62 Rydsgård 

  mobil: 0703/87 00 99 

  e-post: m-jonazon@hotmail.com 

   

   

  Svenska Charolaisföreningen 

  Sven-Olof Hägg 

  Sonarps Gård 

  241 92 Eslöv 

  mobil: 070/541 00 58 

  e-post: sven-
  olof@sonarpcharolais.se 

   

   

  Svenska Herefordföreningen 

  Mats Roos 

  Stendala Gislöv 18 

  272 92 Simrishamn 

  mobil: 072/503 38 00 

  e-post: stendala@live.se 

   

   

  Svenska Limousinföreningen 

  Jenny Hansson 

  Oderup 9222 

  242 97 Hörby 

  mobil: 076/211 11 45 

  e-post: jenza_89@hotmail.com 

   

   

   

  Svenska Simmentalföreningen 

  Roger Mårtensson 

  Vagnvägen 9 
  271 72 Köpingebro 

  mobil: 0708/38 50 32 

  e-post: 
  roger.martensson@bollerup.se 

   

   

  Skånesemin 

  Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

  Råby 2003 

  242 92 Hörby 

  tel: 0415/195 11 

  mobil: 070/524 94 88 

  fax: 0415-194 70 

   

   

  Individprövningsstationen 


  Peter Risberg 

  Ekeröd 4540 
  242 94 Hörby 

  mobil: 070/555 29 30 

  e-post: ekerodsr@swipnet.se 

   

  Linda Risberg 

  Gunnarp 4438 

  242 94 Hörby 

  mobil: 0733/24 39 50 

  e-post: linda.ris@telia.com 

   

  Martin Risberg 

  mobil: 0733-828 734 

   

   

  2017-04-21


  Anmälan Gunnarp


  Nu börjar det närma sig anmälan av tjurkalvar till nästa prövningsomgång på Gunnarp.
  Inbjudan har inte skickats ut ännu men om ni har intressanta tjurkalvar i er besättning är det av största vikt att ni rapporterar in kalvning före 1 maj.
  Är ni osäkra på om betäckning/inseminering av modern har blivit korrekt inrapporterad så undersök gärna detta före 1/5.
  Denna datum görs det en "körning" och vårens kalvar får sina index.
  Varje år händer det att någon eller några tjurar som anmäls saknar härstamning och index. Utan denna information kan vi tyvärr inte tilldela dem någon plats på stationen.

  Om ni har frågor kontakta gärna någon av oss i avelsrådet.

  2017-02-28


  Resultat Utställning och Elitauktion Mila 2017


   Årets Mila ägde rum den 16/2 -18/2, där torsdagen var köttdjurens dag.

   


    Resultat utställningen

  Klass 1: Kvigor födda 20160201-20160430 (3st)
  Vinnare: 135 Dyna av Landeröd , Ägare: Landeröd-Häggenäs Simmental

  Champion Hondjur


  Klass 2: Kvigor födda 20151201-20160131 (3st)
  Vinnare: 89 Fyrst av Tyenslund , Ägare. Tyenslund Simmental

  Reserv Champion


  Klass 3: Tjurar födda 2016
  Vinnare: 1041 Ubbe av Tyenslund, Ägare: Tyenslund Simmental

  Reserv Champion


  Klass 4: Tjurar födda 2015
  Vinnare: 7274 Uran av Rörum , Ägare: Skåne-Tranås Simmental


  Klass 5: Tjurar födda 2013/2014
  Vinnare: 7454 Trall av Änga T-106 , Ägare: Åbuen Simmental

  Champion Handjur och Bäst i Rasen


  Ett stort Grattis till alla vinnare !!

  Och ett stort tack till alla utställande besättningar !!  Resultat Elitauktion Mila

  5. 1041 Ubbe av Tyenslund. Tjur född 2016 Pris: 27.000 kr

  6. 415 Berge av Frönshult. Kviga född 2016 Pris: 26.000 kr

  7. Fritt val Stenhammar Simmental & Angus. Dräktigt hondjur Pris: 43.000 kr

  8. Fritt val Frönshult eller Bollerup Simmental. Kviga född 2017 Pris: 39.000 kr  2017-02-26


  Påminelse Simmentalföreningens årsmöte


  En påminnelse att på lördag den 4/3 2017 klockan 11.00 hålls Simmentalföreningens årsmöte, på hotell Farozon i Hässleholm. Efter det blir det studiebesök på Åbuen Simmental i Hästveda, där vi kommer att få se deras nya dikostall som alldeles nyligen blivit invigt med simmentaldjur. Har ni frågor om detta kontakta gärna Christer Svensson på tel. 0708308388 , eller Christer Månsson på tel. 0706246963.

   


        Varmt välkommna!

  2017-02-13


  Kallelse till NAB årsmöte fredag 15 februari


  Kallelse NAB årsmöte 2017

  2017-02-08


  Auktionskatalog Elitauktion Mila


  Auktionskatalog elitauktion Mila 2017

   

  2017-02-07


  Simmentaldjur på Milas elitauktion


  Snart är det Mila-dags med en spännande auktion. 
  Ett par fina Simmentalungdjur säljs och två mycket intressanta Fria Val. 

  Katalog kommer på hemsidorna inom kort. 

   
  1041 Ubbe av Tyenslund   Garrincha  x  Exodus  415 Berge av Frönshult  Steinadler  x  Omorga Volvo

  2017-02-05


  Preliminära T-tal 31 januari


  Preliminära T-tal 31 januari

   

  2017-02-03


  Hotell Mila


  Som medlem i Simmentalföreningen har du möjlighet att bo på Malmö Arena Best Western Hotell till förhandlat pris. Hotellet ligger precis på andra sidan gatan från mässentrén sett. Du ringer själv och bokar, tel 040 - 640 04 00. Uppge koden SVC170215 och rumskostnaden är 716 eller 866 kronor per natt för enkel respektive dubbelrum. 

   


  Väl mött på mässan!
  Styrelsen

  2017-02-02


  Se till att vara där när det händer!


  Det händer på Mila - klicka för mer info! 

  2017-01-30


  Möjlighet att annonsera i Milas auktionskatalog


  Avelsuppfödare erbjuds möjligheten att annonsera i katalogen över auktionsdjur och "Fria Val".
  Katalogen är i A5-format och det ges två annonsalternativ, antingen helsida för 2 500 kr eller 1/2-sida ( liggande ) för 1 500 kr.
  Färdig annons till goran@lime.nu senast söndag 5 februari. Behöver ni hjälp med annonsen kan Lime fixa det till extrakostnad.

   

  2017-01-18


  Preliminiära T-tal 18 januari


  Preliminära T-tal 18 januari 2017

   

  2017-01-09


  Preliminära T-tal vid vägning 3 januari


  Preliminära T-tal 3 januari 2017

   

  2016-12-22


  A är årsbokstav för 2017


   Ett nytt kalvningsår med många nya fina simmental kalvar är alldeles strax här, och då är A årsbokstav.

   

  2016-12-22


  God Jul och Gott nytt år


    En riktig God Jul och gott nytt år önskar Simmentalföreningen

   

  2016-12-13


  Inbjudan till Mila 16-18 februari 2017


   Anmälningsblankett mila 2017


  Inbjudan mila 2017

  2016-11-21


  Nya Semintjuren VB Ulster finns som Y-Vik


   Nytt för i år är att det går att beställa könssorterad sperma Y-Vik av den nya semintjuren VB Ulster. Kontakta din husdjursförening för mera information.

   

  2016-11-05


  Resultat Elmia 2016


    Årets Elmia var mellan 19-21/10, och som vanligt var torsdagen köttdjurens dag. Först ut var Simmentaldjuren, vilka var ett drygt 20 tal på plats.

   

  Domare var Jill & Cole Harvie från Kanada

   Klass 1 - kvigor födda 1/11 2015 - 29/2 2016 (7st)
  1:a 43 Hirscht av Munkebo
  Ägare: Lars Brugg Munkebo Simmental


    Klass 2 - Kvigor födda 1/3 - 2016 - 15/5 2016 (1st)
  1:a 588 Fabiola av Bollerup
  Ägare: Bollerup Simmental


    Klass 3 - dräktiga kvigor (6st)
  1:a 82 Kroni av Tyenslund
  CHAMPION HONDJUR & BÄST I RASEN
  Ägare: Daniel Mosell Tyenslund Simmental

   GRATTIS!!


   Klass 5 - Äldre kor (1st)
  1:a 147 Hirscht av Hog
  Ägare: Lars Brugg Munkebo Simmental

   Klass 6 - Tjurar födda 1/11 2015 - 29/2 2016 (5st)
  1:a 1121 Valter av Landeröd
  CHAMPION HANDJUR
  Ägare: Anders Åkesson Landeröd Simmental

    GRATTIS!!


    Klass 10 - Äldre Tjurar (2st)
  1:a 475 Nils av Maltestorp T-104
  RESERVCHAMPION  
  Ägare: Stefan Johansson Fall Simmental


     Ett Stort tack till utställande besättningar, som var 

     Bollerup Simmental
     Bäck Simmental
     Davidsta Simmenta
     Fall Simmental
     Frönshult Simmental
     Häggenäs- Landeröd Simmental
     Katslösa Simmental
     Marsagård Simmental
     Munkebo Simmental
     Tyenslund Simmental  2016-09-28


  Information till utställare på Elmia


  Mässan närmar sig och vi har ca 25 simmentaldjur anmälda till utställningen. Det blir trevliga dagar med visning av fina djur. Simmentaldjuren bedöms på torsdagen från kl 9.30. Domare är Jill & Cole Harvie från Alberta, Canada. På fredagen är det SM i showmanship, ungdomsvisningar, SIRE-tävling och finalen Best In Show. 

   


  Passa på att anmäla dig till utställarmiddag på onsdagkvällen, använd adressen www.elmia.se/Lantbruksmassan/For-utstallare/Utstallarfest

  Som utställare ska du intyga hälsoläge i besättningen och även godkänna etiska regler som gäller för utställningen. Använd filerna som du laddar ner här: 

  2016-08-19


  Elmia Lantbruk 19-21 oktober


  Ta chansen, visa dina finaste djur på Elmia!

   


  Har du frågor eller funderingar, fråga oss i styrelse eller avelsråd. Vi hjälper gärna till, både  i förberedelser och på  plats  på utställningen. 

  Anmäl via blanketten  Anmälan Elmia 2016

  2016-07-31


  Resultat och köpare på elitauktionen vid sommarträffen på Vita Fall, rätt version


  Resultat från Elitauktionen vid sommarträffen, Köpare o säljare Elitauktionen 2016

   

  2016-07-06


  Auktionskatalog kvalitetsauktion kvigor


  Auktionskatalog att ladda ner Auktionskatalog kvalitetshondjur

   

  2016-06-21


  Sommarträff


       Här kommer en liten påminnelse om årets sommarträff med fest och elitauktion som hålls lördag den 16:e juli på Vita fall, Ljusfallshammar i norra Östergötland. Här finns besättningen Fall Simmental och Vita Fall Charolais som drivs av Stefan Johansson o Sofia Persson, totalt finns det 140 st. moderdjur på gården.

   


  Preliminärt program :
  13.00                    Avfärd i buss från Hotell de Geer i Finspång
  13.40                   Beräknad ankomst Boo Egendom, Hjortkvarn där vi under eftermiddagen tittar på simmentaldjur i två grupper, intar en rejäl fika och får        
                              information från avelsrådet.
    

                              Vi åker sedan till Ljusfallshammar och besöker Lantbruksmuseet ett av sveriges största, www.nyalantbruksmusset.se innan vi    
                              kommer till Vita Fall, där vi ser fler djur och tillbringar resten av kvällen.

  18.00                    Grillmiddag och bar till självkostnadspris
  20.00                    Elitauktion med Bengt Frid
  sent                      Återresa med buss till hotellet i Finspång

  Under kvällen annordnas ett lotteri på en Simmentalkviga


  Vad kostar det? 580kr / person som betalas i samband anmälan till bankgiro 195-3884, ange vem det avser.

  Anmälan senast den 1:e Juli till Stefan o Sofia tel. 070-3448377 eller 070-2050661 eller mail sofia@vitafall.se


  Boende för den som vill finns preliminärbokat på hotell De Geer i Finspång. Var och en bokar för sig sig. Dubbelrum kostar 800kr och enkelrum 640kr. Möjlighet till extra säng finns för 175kr. Telefon 0122-13150

                                            Välkommen!

  2016-06-15


  Koläger för alla barn


  Den 8-10 juli är det dags för årets sommarläger på Bollerup, läs mer här Sommarläger 2016

   

  2016-05-22


  Kvalitetsauktion på hondjur på årets sommarfest 2016


   Nu är det hög tid att anmäla till årets kvalitetsauktion. Auktionen är i samband med sommarfesten 16/7-16 som hålls hemma hos Stefan & Sofia på Vita Fall utanför Ljusfallshammar i norra Östergötland. 

   

  Djurkategori för auktionen är kvigkalv, dräktig kviga och ko med kalv. Det skulle vara riktigt kul om du vill anmäla någon/några passande djur av toppenkvalitet.
  Blanketter kom i samband med inbjudan till sommarfesten.

  OBS! Sista datum för anmälan är 31/5-16

  Har du frågor kontakta gärna Roger Mårtensson på tel. 070-8385032 eller någon annan i styrelsen/avelsrådet.

     Välkommen med din anmälan. 


  2016-05-20


  Nu är det dags att anmäla dina bästa tjurkalvar till Köttrasprövningen


   Den 2/6 är sista datum för anmälan av prövningskalvar till Gunnarp 2016/2017. Så kolla igenom årets tjurkalvar, och välj ut de bästa som du vill anmäla till årets prövningsomgång. Simmental har även i år 34 st. platser på Gunnarp, och dessa ska fyllas med intressanta tjurar. Mer information och anmälningsblanketter hittar du på www.kottrasprovningen.se

   

  Vi ser fram emot en ny spännande omgång på Gunnarp

  2016-03-28


  Resultat och köpare Gunnarp 2016


   


  En av årets absoluta höjdpunkter är nu avklarad , nämligen tjurauktionen på Gunnarp. Årets auktion blev riktigt lyckad för Simmental, med ett medelpris på drygt 63.000kr - riktigt kul.

  Nr                                                                          Köpare                                                             Pris

  30  7454 Trall av Änga                                       Åbuen Lantbruks AB
                                                                          Åbuen HÄSTVEDA                                              95.000:-

  31  7408  Testo av Flundrarp                               Siv Blucher
                                                                          Mannarp HÖRBY                                                 70.000:-

  32  1299 Ulster av Frönshult                               Viking Genetics AB


  33  Unik av Kvarnarna                                        Peter Carlsson
                                                                          Forsby KLIPPAN                                                  65.000:-

  34  1036 Unic av Tyenslund                                Storegårdens Simmental
                                                                          Storegårdens Åby LÄCKEBY                                 72.000:-

  35  132 Unne av Kvarnarna                                 Viking Genetics


  36  6723 Ulven av Bollerup                                  Vita Fall AB
                                                                           Fall LJUSFALLSHAMMAR                                    107.000:-

  37  311 Ukonery av Bäck                                    Håkan & Karsten Knutsson
                                                                          Bosarp ESLÖV                                                      92.000:-

  38  301 Universal av Bäck                                  Greger Jonsson
                                                                          Tjurtorp VÄDERSTAD                                             57.000:-

  39  7472 Urax av Änga                                       Daniel Mosell
                                                                          Vallarum 30 VOLLSJÖ                                            77.000:-

  40  398 Unik av Björnahult                                  Stenhammars Godsförvaltning
                                                                          Stenhammars Gods FLEN                                       55.000:-

  41  2459 Ulrik av Esered                                     Mårten Nilsson
                                                                           Lergravsv 3 GÄRDSKÖPINGE                                45.000:-

  42  1117  Utah av Storegården                             Christer Mårtensson
                                                                           Lönebostället GÄRSNÄS                                        45.000:-

  43  1032  Techno av Tyenslund                           Anders Åkesson
                                                                          Landeröd 4068 HÖRBY                                            60.000:-

  44  7547  Ulysses av Fall                                   Örnaholm Simmental
                                                                          GISLAVED                                                             36.000:-

  45  7419  Udde av Holsby                                   Hans Erik Håkansson
                                                                          BRÄKNE HOBY                                                      35.000:-

  46  2460  Uptodate av Esered                             Erling Larsson
                                                                          Önneslöv   GENARP                                               37.000:-       

           

  2016-03-07


  Två nya semintjurar


  Viking genetics har köpt två nya semintjurar

   

  och det blev dessa

  1299 Ulster av Frönshult T-115 (Hallas x Bar 5P SA Evolution 418S)

  132 Unne av Kvarnarna T-110 (Spotify av Fall T105 x Manèr av Hällinge T-111)


  Vi gratulerar uppfödarna Christer Månsson Frönshult Simmental och Per-Sigvard Nilsson Kvarnarna Simmental

  2016-03-01


  Årsmöte NAB


  NAB håller årsmöte onsdagen den 23 mars på Ekerödsrasten, se filen. Kallelse årsmöte NAB

   

  2016-02-24


  Nu är alla tjurar slutvägda på Gunnarp


   Nu börjar det att närma sig finalen på årets prövningsomgång på Gunnarp. I dagarna så slutvägdes de sista tjurarna (grupp 2), så nu har alla tjurar fått 1:årsvikt och T-tal. Lägsta T-tal för auktionsgodkännande är T-102. Allt detta kan du läsa på Köttrasprövningens hemsida. www.kottrasprovningen.se  

   

  2016-02-24


  Resultat Mila 2016


  Här är resultaten från Mila 2016

   


  Klass1 Kvigor födda 20150201-20150430
             1:a 402 Hirscht av Frönshult
              Ägare: Frönshult Simmental

  Klass2 Kvigor födda 20141201-20150131
             1:a 1502 Finetli FS av Katslösa
             Champion Hondjur och Best in Show hondjur
             Ägare: Katslösa Simmental

              2:a Kroni av Tyenslund
              Reservchampion Hondjur
              Ägare: Tyenslund Simmental

  Klass3 Tjurar födda 2015
             1:a 1033 Uttar av Tyenslund
             Reservchampion Handjur
             Ägare: Tyenslund Simmental

  Klass4 Tjurar födda 2014
             1:a 7765 Tragter av Hällinge
             Ägare: Åbuen Simmental

  Klass5 Tjurar födda 2012/2013
             1:a 1082 Sando av Storegården T-105
             Champion Handjur, Bäst i Rasen, 2:a Best in Show Handjur
             Ägare: Stenhammar Simmental

          Vi tackar utställande besättningar för en bra genomförd Mila 2016

  2016-02-21


  Resultat elitauktion Mila


  Resultat Elitauktion Mila

   

  2016-02-12


  Auktionskatalog Elitauktion Mila


  Här laddar du ner auktionskatalogen till Elitauktionen som hålls på Mila, den 18 februari kl 16.00. 

   


  Se till att var på plats när det händer!

  2016-02-11


  Nyheter angående kadaverhantering


  Öppna dokument här >

  2016-02-02


  Rådgivning - semineringsplan, inköp av ny avelstjur mm.


   Känner du att du vill ha hjälp med rådgivning gällande semineringsplan, inköp av ny avelstjur eller liknande frågor. Kontakta då gärna någon i avelsrådet eller i styrelsen, för att `bolla` dina frågor och funderingar runt detta. Telefonnummer och mailadresser hittar du under fliken ``Kontakt``  (ovanför).

   

  2016-02-01


  Kallelse till årsmöte 2016


       Årets årsmöte hålls lördagen den 5 mars kl.11:00

   

      Plats: Ågården Ågårdsvägen 1 Vollsjö (Skåne)

  Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas hjärtligt välkomna till Ågården Vollsjö, med samling och fika kl. 10.30

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det mat till självkostnadspris och sedan studiebesök på Tyenslund Simmental hos Daniel o Josefin Mosell Vallarumsvägen Vollsjö.

  Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari 2016.

  För planering av mat behöver vi er anmälan senast den 23 februari.

  Anmälan görs till: Christer Månsson 0706246963 eller christer.m@simmental.se
                            Daniel Mosell       0703346003 eller daniel.mosell@gmail.com           Välkommen!

  2016-02-01


  Preliminära T-tal vid vägning 25 januari


  Preliminära T-tal 25 januari

   

  2016-01-31


  Medlemsförmåner


   Vi har lagt ut en ny flik (där uppe), som handlar om förmåner du har som medlem i Svenska Simmentalföreningen. Klicka på den, och läs.

   

  2016-01-17


  Preliminära T-tal vid vägning 12 januari


  Preliminära T-tal 12 januari

   

  2016-01-04


  V är 2016 årsbokstav


   

  2015-12-29


  Anmälan till Mila senast 8 januari


  Nu är det dags att anmäla besättningens representanter att visas på Mila 18-20 februari. Information och anmälningsblankett i länkarna nedan.   Ta också chansen att lära av trefaldige Svensk mästare i Showmanship om förberedelser och visning av utställningsdjur vid kurs den 9 januari. 

  2015-12-29


  Preliminära T-tal vid vägning 29 december


  Preliminära T-tal 29 december 2015

   

  2015-12-20


  Preliminära T-tal vid vägning 15 december


  Preliminära T-tal 15 december 2015

   

  2015-12-12


  Kom ihåg att skicka in certifieringsblanketten senast den 15 /12 till Per Agrell


   

  2015-12-11


  Ny tysk semintjur


  Levis PP

   

  2015-12-02


  Inbjudan till utställningskurs


  Inbjudan utställningskurs

   

  2015-12-01


  Preliminära T-tal vid vägning 1 december


  Preliminära T-tal 1 december

   

  2015-11-28


  Preliminära T-tal vid vägning 17 november


  Preliminära T-tal 17 november 2015

   

  2015-11-24


  Blankett för certifiering


  Nu är det dags att fylla i certifieringsblanketten, även ni som är nya besättningar är självklart välkomna också, och skicka den sedan till Per Agrell email: marsen1@hotmail.com, senast den 15/12 2015.

  2015-11-04


  Domarkommentarer på Simmentaldjuren Elmia 2015


  Katalog 111:
  God størrelse. Djup. Godt sammensatt. Fin rygg. God bredde gjennom hele dyret. Trygge bein og bevegelser.
   

  Katalog 112:
  Fin beinstruktur. Bra kryss med god helling. Mangler bredde foran og i kammen. Grei bakpart.
   

  Katalog 114:
  Bra stor. Herlig sammensatt med meget god rygg. God kjøttsetting i hele dyret. Fine bein og bevegelser. Nærmest feilfri!!!
   

  Katalog 115:
  Litt kort men djup med god kjøttsetnad og bredde. Lavstilt og overbygd. Mangler litt rammestørrelse.
   

  Katalog 116:
  Litt kort som type. Grei rygg. Litt opptrekte lårfester bak. Ok djubde i dyret. Litt «het», vanskelig å mønstre i ringen.
   

  Katalog 118:
  Stor. Bra lengde i dyret. Grei djubde. Fin bakpart. OK rygg.
   

  Katalog 119:
  Bra stor med god lengde i dyret. Mangler bredde foran og i kammen. Middels bakpart og gode bein og bevegelser.
   

  Katalog 120:
  Bra stor med meget god lengde i dyret. God frampart og bakpart. Mangler litt i kammen. Fin type!
   

  Katalog 121:
  Litt for kort som type. Kniper over kammen. Greit kjøttsatt ellers.
   

  Katalog 122:
  God lengde i dyret. Bra bein og bevegelser. Bra djubde. Greit kjøttsatt i alle deler.
   

  Katalog 124:
  Fine beinstruktur og gode bein ellers. Litt for kort. Mangelr bredde foran. Opptrekte lårfester.
   

  Katalog 126:
  Bra stor. God lengde. Pent sammensatt. Fint kjøttsatt i bakparten. Bra type.
   

  Katalog 128:
  Greit stor. Bra bein og bevegelser. Trang over kammen. Mangler djubde i dyret. Mangler lårfylde.
   

  Katalog 129:
  Middels stor og lang. Pent sammensatt. Litt kort kryss. Mangler lårbredde. Fine bevegelser.

  Katalog 130:
  Stor ku med bra lengde. God frampart og rygg. Herlig kryss. God kjøttfylde bak. Korrekt kryss. Ikke helt god beinstilling bak.

  Katalog 132:
  Bra størrelse og lengde. Grei frampart. Svak rygg. Svake innerlår og opptrekte lårfester. Fine bein og bevegelser.

  Katalog 134:
  Bra stor og meget god lengde i dyret. God rygg. Flott bakpart med spesielt gode innerlår. Fin bein og bevegelser. En flott type med spesielt god lengde!
   

  Katalog 135:
  Godt kjøttsatt type. God rygg. Herlig bakpart! Mangelr litt lengde i dyret. Litt grove bein, men fine bevegelser.

  Katalog 136:
  Stor og djup med god lengde. Enormt bra kjøttsatt i alle deler. Trygge bein og bevegelser. Ett dyr med en herlig utstråling!!
   

  Katalog 137:
  Et dyr med god størrelse og lengde. Fin frampart og gode bein og bevegelser. Mangler litt i kam. Litt lite djubde i ytterlår.

  2015-11-04


  Här kommer mera resultat Elmia 2015


   


  Här är alla klassvinnare på Elmia

  Klass1 Kvigor födda 1/12 2014- 15/4 2015. 
   1:a 1504 Marit av Katslösa  ägare Katslösa Simmental
  Champion Hondjur

  Klass2 Dräktiga kvigor födda 1/12 2013-15/4 2014
   1:a 27 Isa av Munkebo  ägare Munkebo Simmental

  Klass4 Äldre kor
    1:a 147 Hirscht av Hog  ägare Munkebo Simmental
  Reserv Champion Hondjur

  Klass5 Tjurar födda 1/12 2014 - 15/4 2015
    1:a 7419 Urbino av Flundrarp  ägare Flundrarp Simmental

  Klass7 Tjurar födda 2013
    1:a 1082 Sando av Storegården T-105  ägare Stenhammar Simmental
   Reserv Champion Handjur 

  Klass8 Äldre Tjurar
    1:a 475 Nils av Maltestorp T-104  ägare Fall Simmental
  Champion Handjur, Bäst i Rasen, Bäst in Show och vinnare av SIRE- priset
     

  2015-11-04


  Resultat Elmia 2015


  2015-10-16


  Gemensam utställarmiddag och prisutdelning på Elmia


             

   


             Utställarmiddag

      Torsdagskvällen avslutas med en gemensam middag och prisutdelning, den kommer vara i anslutning till mässan, klockan 18.30.
  Priset är 250 kr/person -exkl. dryck. Anmälan senast 18/10 till Lennart Andersson lennart.andersson@hereford.nu . 
  Ev. frågor - kontakta Lennart på tel.nr 0705704854


           Välkommna !!!!
     

  2015-10-11


  IngångsT-tal på tjurarna Gunnarp


     IngångsT-tal 2015/2016

     Grupp 1 

  9032 Tyenslund            103
  5170 Marsagård            102,5
  5175 Marsagård            102,9
  7543 Fall                      103,5
  6721 Bollerup               103,6
  7547 Fall                      101,6
  301   Bäck                    104
  6723 Bollerup                104,5
  7552 Fall                      102,9
  1117 Storegården          102,5

   

  2451 Esered                 101,8

    Grupp 2

  7472 Änga                     106
  1299 Frönshult               104,3
  5508 Bosarp                  101,4
  7275 Rörum                   102,4
  1036 Tyenslund              105,3
  395  Björnahult               102,7
  2863 Åbuen                    102,2
  398  Björnahult               103,6
  132  Kvarnarna               101,5
  2873 Åbuen                    105
  9419 Holsby                   102,2
  135  Kvarnarna               103,4
  311  Bäck                      104,2
  2459 Esered                   103,3
  1374 Rödmossa              102
  2460 Esered                   101,9
  730  Maltestorp               100,5
  7599 Fall                         101,8   

  2015-10-06


  Vill du stå i Simmentalmontern under Elmiadagarna?


    Om du är sugen på att stå i montern och diskutera Simmental med besökarna, så tveka inte - ring eller maila

   

   Rigmor Engström- Petterson tel. 0702-831707 eller mail flundrarp@outlook.com                              

  2015-10-06


  Elmia - program och tider


  Här har du programmet för visningen av djuren Hall D, klicka på länken nedan

   http://www.elmia.se/lantbrukinomgard/For-besokare/Program/Program-Visningsringen-Hall-D/

   

   

  2015-09-24


  Festligheter på Elmia


   


  Torsdagen den 22/10 klockan 16.30 kommer Svenska Simmentalföreningen att bjuda på mingel i montern, -välkommna dit ni som kan.

  Vi planerar även ett gemensamt restaurangbesök senare på kvällen, - anmäl er till Roger Mårtensson på  0708-385032 eller  roger.martensson@bollerup.se.

  På fredagskvällen är det gemensam utställarmiddag, läs mer om det på den här länken

  2015-08-26


  Välkommen till Elmia 2015


   Nu är det dags för höstens höjdpunkt - Elmia med djurutställning. Nu har du som avelsuppfödare möjlighet att ställa ut någon/några av dina vackra simmentaldjur. Du kan välja allt emellan ung kviga till äldre tjur, vilket du kan läsa mera noggrant om vilka klasser som finns under "Anmälningsblankett Elmia 2015". Passa på även du som vill deltaga i ungdomsgruppen, eller du som vill tävla i showmanship.


  Vi ser fram emot en mycket spännande Elmia med många vackra Simmentaldjur.  Anmälningsblankett Elmia 2015 »
  (pdf-format)

   

  Elmia-regler 2015 för smittskydd » 
  (pdf-format)

   

  Följesedel Salmonella serologi SVA » 
  (pdf-format)

  2015-07-27


  Resultat elitauktionen på Bollerup 18/7 2015


  Individtestade tjurar

   

  544 Pommery av Sövdeljunga T-tal 114 28.000 kr
  Säljare: Joakim o Johanna Petersson Storegården Läckeby
  Köpare: Återköp

  1263 Rembrandt av Frönshult T-tal 106 28.000 kr
  Säljare: Lars Brugg Munkebo Trollhättan
  Köpare: Återköp

  Dräktiga kvigor

  401 Donau av Flundrarp                         24.000 kr
  Säljare: Rigmor Engström-Petterson Flundrarp Viken
  Köpare: Anders Fransson Skatemåla gård Tingsryd

  892 Kunda av Åbuen                             27.500 kr
  Säljare: Christer Svensson Åbuen Hästveda
  Köpare: Carl-Gustav Gudmundsson Slånvägen Jonstorp

  384 Edelweis av Björnahult                    22.500 kr
  Säljare: Alf Björnerman Björnahult Nybro
  Köpare: Rune Birgersson Maltestorp Sjöbo

  Obetäckta kvigor

  227 Agnes av Marsagård                        16.000 kr
  Säljare: Per o Charlotte Agrell Marsagård Tvååker
  Köpare: Carl-Gustav Nilsson Knutstorps Gård Tygelsjö

  393 Hirscht av Frönshult                          26.500 kr
  Säljare: Christer Månsson Frönshult Löberöd
  Köpare: Lars Brugg Munkebo Trollhättan

  1362 Isa av Fall                                       24.000 kr
  Säljare: Vita Fall AB Fall Ljusfallshammar
  Köpare: Curt Renström Davidsta Gnesta

  336 Kroni av Rörum                                  30.000 kr  
  Säljare: Kristoffer Ringström Skåne-Tranås Smedstorp
  Köpare: Stenhammar Godsförvaltning Flen

  482 Louise av Rödmossa                          13.500 kr
  Säljare: Lars Petersson Rödmossa Virserum
  Köpare: Rune Birgersson Maltestorp Sjöbo

  319 Dachs av Stenhammar                        10.500 kr.  
  Säljare: Stenhammar Godsförvaltning Flen
  Köpare: Återköp

  310 Laura av Bäck                                     20.500 kr
  Säljare: Roland o Lena Johansson Bäck Månsarp
  Köpare: Daniel Mosell Vallarumsvägen Vollsjö

  549 Fyrst av Esered                                   25.000 kr
  Säljare: Claes Lorentzon Esered Ätran
  Köpare: Till Vet AB Maxstad Karlstad

  Lotterikvigan

  568 Fabiola av Bollerup vanns av Göran Månsson Dalabro Bromma Ystad

  Spermapaketet vanns av Johan Sandström Skåne Semin                             


  2015-07-10


  Auktionskatalog till sommarfesten på Bollerup


  Här hittar du  auktionskatalogen.

  2015-05-20


  Anmälan av tjurkalvar till årets prövningsomgång


  Nu är det hög tid att anmäla dina tjurkalvar till årets prövningsomgång på Gunnarp. Simmental har även i år fått 34 st. platser tilldelade, vilka ska fyllas med intressanta kalvar. Sista datum är den 29:e Maj. Mer information och blanketter hittar du på Köttrasprövningens hemsida.

   

  Vi ser fram emot en spännande prövningsomgång.

  2015-05-04


  Elitauktion - anmälan senast 31 maj


  Profilera Din besättning genom att sälja en fin representant vid sommarens Elitauktion!

   


  Elitauktionen hålls på kvällen den 18 juli vid sommarfesten. Den kommer att innefatta individtestade tjurar, dräktiga kvigor och kvigkalvar födda 2015. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via datorkanon på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen. 
  I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmental från Bollerup samt semindoser.

  Anmäl Dina saludjur skriftligt per mail, roger@simmental.se eller vanligt brev till Roger Mårtensson, Befordringsgången 14, 271 72 Köpingebro. 

  Anmälan senast den 31 maj skall innehålla: 
  SE- och individnummer för aktuella djur (individtestad tjur, kvigkalv och dräktig kviga).
  Säljarens namn, kontaktuppgifter, fullständig adress samt underskrift. 

  Obs glöm inte att bifoga foto på auktionsdjuret!


  Auktionsvillkor

  - Sista anmälningsdag av djur med bifogat foto - söndag 31 maj.
  - Djurkategorier: individtestade tjurar, dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda 2015.
  - Kvigkalv född 2015 skall vid leverans vara stamboksberättigad, dvs ha en assistentvägd 200-dagarsvikt och uppfylla kravet för stambokföring. 
  - Auktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen maj 2015, avkommor efter "nya importer" behandlas speciellt vad gäller BLUPindex. 
  - Vid många anmälningar används avelsindex samt exteriör för selektering. 
  - Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen. 
  - Anmälningsavgift 500 kronor per djur. 
  - Säljarprovision 5 %.
  - Återropsprovision 5 %. 
  - Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren. 
  - Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. Möjlighet att direkt teckna försäkring finns. 
  - Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen. 
  - Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus. 
  - Anmälan ska åtföljas av färskt härstamningsbevis (beställ via din husdjursförening) uttaget efter majkörningen 2015. 
  - BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt paraTB status A1.
  - Köparen äger rätt att kräva prov för salmonella före leverans. 

  Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708 - 38 50 32. Epost roger@simmental.se

  Välkommen med din anmälan!

  Styrelse och avelråd

  2015-04-29


  40-ÅRSJUBILEUM MED SOMMARFEST


  Välkommen till årets höjdpunkt - 40-årsjubileum med elitauktion!

   


  Lördagen den 18 juli 2015 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till 40-årsjubileum med sommarfest och elitauktion av förstklassiga Simmentaldjur. 

  Jubileumsdagen kommer att förläggas på Bollerups Lantbruksinstitut Tomelilla som är en av de besättningar som varit med sen starten av import av Simmental till Sverige 1974 och vars avelsarbete bidragit till att Simmental är en av de ledande köttraserna i landet. 

  Preliminärt program

  12.00-13.00 Lunch, Borggården Bollerup
  13.00 -  Återblick, Simmental i Sverige, med Jan Persson, Torsten Eliasson och Lars Svensson
  14.30 Kaffe
  15.00 Rundvandring o tipsrunda
  18.00 Jubileumsmiddag
  20.30 Elitauktion
  21.30 Underhållning med Danne Stråhed
  24.00 Nattamat

  Maten under dagen kostar 700 kronor per person och betalas i samband med anmälan. Dryck till självkostnadspris. 

  Boende finns på Bollerup och betalas i samband med anmälan. 
  Dubbelrum och enkelrum kostar 500 kronor per person inkl frukost. 

  Incheckning på lördagen från kl 10.30.

  Vid intresse finns det möjlighet att anlända redan på fredagen, kontakta Roger Mårtensson.

  Anmälan som är inbetalning för mat och boende senast 25 juni till BG 195-3884. Ange vad anmälan avser. 

  Information: 
  Roger Mårtensson, 0708-385032 eller epost roger@simmental.se
  Christer Månsson, 070-6246963 eller epost christer.m@simmental.se

  Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

  Svenska Simmentalföreningen
  Styrelse o avelsråd

  2015-03-28


  Resultat tjurauktionen på Gunnarp 2015


   I år såldes två semintjurar och 15 stycken ettåringar.
           Tjur                                                               Köpare                                     Pris          
   Samson av Storegården (semin)                        Daniel Mosell                                  72000 kr
   Spartacus av Marsagård (semin)                       Anders o Carina Nordling                  75000 kr
   Tristan av Väderlanda                                       Anders Fredriksson                          67000 kr
   Tyrone av Storegården                                      Elisabeth Randholm                         72000 kr
   Torsten av Bollerup                                           Siv Blucher                                      52000 kr
   Taube av Fall                                                   Kristoffer Ringström                          52000 kr
   Ture av Björnahult                                            Mikael Holmgren                              50000 kr
   Torro av Tåghusa                                             Ulf Johansson                                   47000 kr
   Tapio av Flundrarp                                            Elisabeth Randholm                         45000 kr
   Tapas av Esered                                              Lars Petersson                                72000 kr
   Thunderbird av Rödmossa                                Curt Rehnström                                67000 kr
   The Beast av Marsagård                                   Alf Björnerman                                 42000 kr
   Topper av Måsebo                                            Ola Pettersson                                 47000 kr
   Tornado av Tyenslund                                       Conny Karlsson                                67000 kr
   Titan av Fall                                                     Till Pevec                                         40000 kr
   Torrez FS av Katslösa                                       Per Olsson                                      45000 kr
   Tyson av Gyllebo                                              Jonas Ahl                                        42000 kr

   

  2015-03-26


  NAB Årsmöte


  Årsmöte

   

  Kallelse till årsmöte  2015-03-15


  Två nya semintjurar


  Viking Genetics har valt ut två nya spännande Simmentaltjurar 


   7454 Trall av Änga T-106 (far 7390 Rocky av Änga T-116 och morfar 1494 Kock av Stegatorp T-106)
   7408 Testo av Flundrarp T-104 (far 5260 Pesto av Gamlegården och morfar Konsult av Forsby T-106)

  Ett stort Grattis till uppfödarna Allan Ekstrand Änga Simmental Landsbro , och Rigmor Engström- Petterson Flundrarp Simmental Viken

  2015-03-01


  Mila Utställning 2015


   Här kommer resultaten från Mila 2015

   


   Klass:1      Kvigor födda 20140201-20140430

                  1:a 405 T.Donau av Flundrarp
                       Reservchampion Hondjur
                       Ägare Flundrarp Simmental

   Klass:2       Kvigor födda 20131201-20140131

                   1:a 375 Hirscht av Frönshult
                        Champion Hondjur
                        Ägare Frönshult Simmental

    Klass:3      Tjurar födda 2014

                    1:a 1020 Trixi av Tyenslund      
                          Reservchampion Handjur          
                          Ägare Tyenslund Simmental
                                                                                                                                                         
    Klass:4       Tjurar födda 2013
                       
                     1.a 595 Sauternes av Sövdeljunga
                             Ägare Åbuen Simmental   

     Klass:6     1:a 475 Nils av Maltestorp T-104
                        Champion Handjur, Bäst i ras och Best in Show
                        Ägare Fall Simmental

    Domare var Hugo Pedersen Vingegard Simmental Danmark


    Ett stort tack till alla utställare

    Flundrarp Simmental
    Frönshult Simmental
    Katslösa Simmental
    Stenhammar Simmental
    Tyenslund Simmental
    Fall Simmental
    Åbuen Simmental
                   
      
              

  2015-02-18


  Preliminära T-tal


  Preliminära T -tal

   

  2015-02-07


  Preliminära T-tal


  Preliminära T-tal 

  2015-02-06


  MILA - auktionskatalog och middag  På torsdag är det dags - Köttdjurens dag på årets Milautställning!

  Utställningsdjuren bedöms rasvis mellan kl 9.30  - 16.00. Simmental visas på eftermiddagen. 

  Kl 16.00 är det Elitauktion, med försäljning av både utställningsdjur och "fritt val" ur omgångar i ledande avelsbesättningar. Ladda ner katalogen nedan. Ta chansen att köpa mycket intressanta djur som erbjuds till försäljning endast vid ett sånt här tillfälle! 

  Elitauktion Mila 2015 katalog


  Kl 18.00 är det gemensam prisutdelning med efterföljande MIDDAG kl 18.30 i lokaler på Mässan. 
  Svensk Entrecôte med tillbehör och kaffe för 250 kr (betalas på plats). 

  OBSERVERA, alla är välkomna till middagen, även de som inte är utställare. Välkomna!
  Anmälan till goran@lime.nu eller 070-880 28 75 senast 9 februari.

  Alla är välkomna! 

  2015-01-25


  Kallelse till Årsmöte


   

       Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas välkomna till årets årsmöte, lördagen den 7 mars kl. 11:00, på Kalmar Lantcafè i Kläckeberga Kalmar       www.klackeberga.se  
    
    Samling och fika klockan 10.30

     Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det mat till självkostnadspris, och sedan studiebesök på Storegårdens Simmental Joakim o Johanna Petersson         Storegården Läckeby.

     Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 2015.

     För planering av mat behöver vi er anmälan senast den 24 februari 2015

                                         anmälan görs till:
               Christer Månsson 070-6246963 eller christer.m@simmental.se
               Joakim Petersson 070-5490720 eller info@jpfastighetsservice.se

               

                             Varmt välkomna!

  2015-01-24


  Elitauktion på MILA i Malmö 12 februari


  Elitauktion på MILA-utställningen


  Välkommen torsdagen den 12 februari kl. 16.00
  7 avelstjurar och 7 kvigor av raserna
  Angus, Blonde, Charolais, Hereford och Simmental


  Dessutom Sverigepremiär på FRITT VAL


  5 utvalda elitbesättningar säljer fritt val av viss djurkategori
  Här kan man komma åt toppdjur som normalt aldrig är till salu !!!


  Vi avslutar med Världspremiär för WILD CARD – LUCKY LOOSER


  Bjud på din favorit bland utställningens köttraskvigor och hoppas på att uppfödaren vill sälja till budgivningens vinnare
  Om så inte är fallet får näst högsta budet chans på sin favoritkviga.


  Här kan finnas chans att köpa en Championkviga eller kanske till och med 

  en kviga som blir BEST IN SHOW några dagar senare !!!  Utförlig information om FRITT VAL och WILD CARD – LUCKY LOOSER i auktionskatalogen som publiceras 
  på www.nab-se.se och rasföreningarnas hemsidor den 6 februari
  Bevaka dessa hemsidor, där kommer det kontinuerligt att publiceras bilder och övrig information om auktionsdjuren

  Frågor besvaras av Per Mårtensson, 0706-82 34 85 eller simontorp.charolais@hotmail.se


  SE TILL ATT VARA DÄR NÄR DET HÄNDER

   

   

  2015-01-24


  Årsbokstav


   


     Årsbokstav för tjurkalvar som föds 2015 är U

  2015-01-13


  Preliminära T-tal 13 januari


  Tjurarnas preliminära T-tal med två respektive tre vägningar kvar i prövningen. 

  2015-01-05


  Preliminära T-tal


  2014-12-18


  Preliminära T-tal på prövningstjurarna


  Prel. T-tal på prövningstjurarna  Preliminära T-tal   

  2014-11-30


  Mila Utställning 2015


  Kom och visa dina finaste djur. Inbjudan och anmälningsblankett finns i bifogade filer. 

  2014-11-06


  Besöksdag på Gunnarp


  Passa på och besök Gunnarp på besöksdagen den 27:e november. Anmälan och program hittar du på Köttrasprövningens hemsida.

   

  2014-10-08


  Ingångs T-tal på prövningskalvarna


   Ingångs T-tal 2014

  2014-07-31


  Resultat Elitauktion Stenhammar


  Vi tackar Anders och Sven-olle med personal på Stenhammar  för en rolig och intressant Sommarfest.

  Resultat elitauktion, Stenhammar 19/7-2014

  Dräktiga kvigor

  Angus 3149 Red Miss Freya av Stenhammar, 18 500 kr
  Säljare: Stenhammar Godsförvaltning, Flen
  Köpare: Sven-Olle Jansson, Stenhammar, Flen

  Simmental 895 Biene av Davidsta, 15 000 kr
  Säljare: Curt Rehnström, Davidsta Gård, Gnesta
  Köpare: Återköp

  Simmental 260 Laura av Bäck, 24 500 kr
  Säljare: Roland och Lena Johansson, Bondstorp, Månsarp
  Köpare: Återköp

  Simmental 261 Lone av Bäck 29 500 kr
  Säljare: Roland och Lena Johansson, Bondstorp, Månsarp
  Köpare: Lars Brügg, Åsaka Munkebo, Trollhättan

  Angus 1348 Red Miss Freya av Stehag, 19 500 kr
  Säljare: Per Persson, Östergård, Stehag
  Köpare: Sven-Olle Jansson, Stenhammar, Flen


  Obetäckta kvigor
  Simmental 372 Polka av Frönshult, 17 500 kr
  Säljare: Christer Månsson, Frönshult, Löberöd
  Köpare: Katarina Bodén, Hällinge, Vetlanda

  Simmental 1306 Cellerina av Fall, 21 500 kr
  Säljare: Vitafall AB, Ljusfallshammar
  Köpare: Johan Holmén, Åbuen, Hästveda

  Angus 1211 Bambina av Sjövången, 14 000 kr
  Säljare: Jens Fjelkner, Sjövången, Rinkaby
  Köpare: Alf Gustavsson, Kjulaby Sörgården, Eskelstuna

  Angus 836 Emma av Nynäs, 22 000 kr
  Säljare: Anders Wiklert, Nynäs, Kristinehamn
  Köpare: Alf Gustavsson, Kjulaby Sörgården, Eskelstuna

  Simmental 1444 Marit FS av Katslösa, 14 500 kr
  Säljare: Gert Nilsson, Katslösa, Rydsgård
  Köpare: Rune Birgersson, Maltestorp, Sjöbo

  Simmental 204 Cellerina av Marsagård, 22 500 kr
  Säljare: Per och Charlotte Agrell, Marsagård, Tvååker
  Köpare: Vitafall AB, Ljusfallshammar

  Angus 31 Friskatorpets Red Bente, 22 500 kr
  Säljare: Friskatorpet AB, Rinkaby
  Köpare: Einar Lysell, Bårarp, Oskarström

  Simmental 890 Louise av Åbuen, 21 500 kr
  Säljare: Christer Svensson, Åbuen, Hästveda
  Köpare: Curt Rehnström, Davidsta Gård, Gnesta

  Lotterikvigan Simmental 280 Fifi av Stenhammar vanns av Carl-Gustaf Nilsson, Knutstorps Gård, Tygelsjö.


   

  2014-07-09


  Katalogen till Elitauktionen på Stenhammar


  Välkommen till årets sommarfest på Stenhammar lördagen den 19:e Juli, med en mycket intressant kvalitetsauktion på kvällen.


  http://www.simmental.se/_filebank/Elitauktion_2014.pdf

   

  2014-05-22


  Anmälan av tjurkalvar till årets prövningsomgång


   Nu är det äntligen dags att anmäla dina intressanta tjurkalvar till årets prövningsomgång på Gunnarp. I år har Simmental 34 st platser, som skall fyllas med intressanta kalvar. Anmälningsblanketter och mera information hittar du på Köttrasprövningens hemsida. Sista anmälningsdag är den 31 maj. Vi ser fram emot en mycket intressant prövningsomgång.

   

  2014-05-12


  Sommarfest med elitauktion


  Sommarträff med elitauktion

   

  Lördagen den 19 juli 2014 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till sommarträff med elitauktion av Simmental och Angusdjur i samarbete med  Svenska Angusföreningen.

   

  Årets sommarträff kommer att förläggas på Kung Carl XVl Gustafs Stenhammars Gods Flen. Det är sju år sedan vi besökte Stenhammar vilket gör det intressant att se vad som hänt med utvecklingen av djurhållningen på godset.

   

   Lördagsförmiddagen inleds med studiebesök för medlemmar som anlänt fredagkväll och övriga som vill ansluta. Därefter samling på Stenhammar.

   

   Auktionen kommer att innefatta åtta Simmental och fem Angus hondjur. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via datorkanon på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.

  Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.

    

  I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmental eller Angus kvigkalv från Stenhammar.

   

   

  Preliminärt program.

   9.30              Studiebesök, samling buss Hotel Malmköping

  12.00-13.00        Samling med lunch Stenhammar.

  13.00-16.00        Vi ser runt på Stenhammar                                                                         

  18.00                  Grillbuffé med kött från Stenhammar

  20.00                  Auktion, auktionsutropare  Bengt Fridh.

   

  Maten under dagen kostar 420 kr/person som betalas i samband med anmälan till bankgiro 195 -3884. Dryck finns till självkostnadspris.

   

  Buss kommer utgå från Skåne med start c:a 12.00 fredag 18 juli med möjlig påstigning mot

  Stenhammar. Hemfärd söndag 20 juli förmiddag.

   

  Boende finns förbokat på Hotel Malmköping, var och en ringer Hotel Malmköping

  0157-24580 uppge bokningsnummer  003924  OBS  senast  31 maj.

  Dubbelrum 1050 kr/rum, enkelrum 750 kr/person, enkelrum med bredare säng för 2 personer

  950 kr/rum och familjerum för 4 personer 1650 kr/rum

   

  Anmälan till sommarträffen och buss senast 25 juni samt övrig information:

  Christer Månsson 070-6246963 E-post christer.m@simmental,se

  Christer Svensson 0708-308388 E-post christer.s@simmental.se                                                                                               

   

   

  Villkor för auktionen:

  • Sista anmälningsdag av djur med bifogat foto – söndag 25 maj.
  • Max 8 hondjur.
  • Djurkategorier: Dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2014.
  • Kvigkalv född -2014 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd 200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.  
  • Auktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen i maj -14, avkommor efter ”nya importer” behandlas speciellt vad gäller blupindex.
  • Vid många anmälningar används avelsindex samt exteriör som selektering.
  • Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen.
  • Anmälningsavgift: 500 kr/djur.
  • Säljarprovision: 5 %.
  • Återropsprovision: 2 %.
  • Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.
  • Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.
  • Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.
  • Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.
  • Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening) samt kopia på Blupindex och avelsindex från majkörningen 2014.
  • BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1.

   

  Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708-385032  E-post roger@simmental.se

   

   

  Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

   

   

  Svenska Simmentalföreningen

  Styrelse och avelsråd

   

    


  Skicka din anmälan till Roger Mårtensson Befodringsgången 14,  271 72 Köpingebro  E-post roger@simmental.se

   

   

   

   

  Jag anmäler följande djur till kvalitetsauktionen den 19 juli 2014.

  Obs glöm ej bifoga foto på auktionsdjuret.

   

   

  Kvigkalv född -2014 (SE och id nr).............................................................................................

   

  Dräktig kviga (SE och id nr)……………………………………………………………………

   

   

  Namn:…………………………………………………………………………………………..

   

  Adress:…………………………………………………………………………………………..

   

  Postnr och ort:…………………………………………………………………………………...

   

   

  Ort och datum:……………………………Underskrift:……………………………………

   


  2014-03-29


  Resultat Gunnarp


     Tjur                                             Pris                                                           Köpare
  6684 Rustik av Bollerup                32.000 kr                              Anders Åkesson Landeröd Hörby
  1624 Rego av Knopparp                85.000 kr                              Bo Magnusson Stegatorp  Kungsbacka
  600 Saturnus av Mannarp              40.000 kr                             Ulf Johansson Dänningelanda Växjö
  7452 Snobben av Gyllebo              72.000 kr                             Christer Svensson Åbuen Hästveda
  1277 Steve av Frönshult                80.000 kr                             Stefan Johansson Fall Ljusfallshammar
  607 Sangiovese av Sövdeljunga      67.000 kr                             Lennart Strandell Måsebo Tibro
  6697 Stig av Bollerup                    34.000 kr                             Mikael Holmgren Abberud Moholm
  1081 Samson av Storegården        Semin                                 Viking Genetic
  5116 Spartacus av Marsagård        Semin                                 Viking Genetic
  6696 Sven av Bollerup                   40.000 kr                             Claes Lorentzon Esered Ätran
  1082 Sando av Storegården           50.000 kr                             Anders Fredriksson Stenhammar Flen
  83 Sudden av Kvarnarna                46.000 kr                              Hasses Bygg o Lantbruk AB Bräkne Hoby
  7462 Slatan av Fall                       25.000 kr                              Greger Jonsson Tjurtorp Väderstad
  7464 Spotify av Fall                      52.000 kr                               Per-Sigvard Nilsson Kvarnarna Skällinge
  6699 Sirap av Bollerup                  52.000 kr                               Katarina Bodén Hällinge Vetlanda
  265 Sudden av Bäck                     62.000 kr                               Ingrid Johansson Väderland Värends Nöbbele
  1297 Sture av Rödmossa              50.000 kr                                Per Olsson Tullstorp Vankiva
  5414 Safir av Bosarp                     40.000 kr                                Lars Petersson Rödmossa Virserum
  2730 Slatan av Åbuen                   42.000 kr                                Helen Lantz Säwrarp Rydaholm
  645 Sven av Maltestorp                 38.000 kr                                Jonas Ahl Blinkarp Röstånga
                
  Medelpriset blev 50.389 kr                                                 

  2014-03-26


  Resultat av ultraljudsscanning av prövningstjurarna


  Resultat av ultraljudsscanning

  Samtliga tjurar i årets prövningsomgång har scannats över ryggmuskeln för mätning av slaktkroppsegenskaperna muskeldjup, underhudsfettets tjocklek och marmorering.

  Nu presenteras resultaten för auktionsgodkända tjurar. Resultaten är råa mätvärden som inte är korrigerade för ålder eller utfodring. I jämförelse mellan raserna måste hänsyn tas till de tre olika utfodringsintensiteter som tillämpas i foderstaterna på Gunnarp. Tjurar som äter en intensiv foderstat (blonde och limousin) har generellt högre värden för alla egenskaperna än om de hade ätit standardfoderstaten. Det motsatta gäller för tjurarna som äter den extensiva foderstaten (angus), de utvecklas långsammare och har lägre värden för muskeldjup, underhudsfett och marmorering än om de ätit standardfoderstaten.

  Mätningarna är gjorda vid två tillfällen; tjurar i grupp 1 scannades den 28 januari och tjurar i grupp 2 scannades den 4 mars. På varje tjur tas flera bilder och resultaten är medelvärden från tre olika bilder. På så vis ökar säkerheten i mätningen.

  Muskeldjup och underhudfettets tjocklek anges i cm. Värdet för marmorering är uttryckt i procent och är den del av ytan i ett tvärsnitt av ryggmuskeln som utgörs av intramuskulärt fett.

  Ultraljudsscanningen är en del i det utvecklingsarbete som alltid pågår i individprövningsverksamheten. Syftet är att ta fram och utvärdera nya verktyg som kan användas i avel med svenska köttrasdjur. Mätningarna gjordes även på tjurarna i förra prövningsomgången. Då presenterades resultaten enbart för uppfödaren. I jämförelse av resultat mellan omgångarna har årets tjurar generellt högre värden för underhudsfett och marmorering. Det förklaras till stor del av skillnader i utfodringsstrategi under prövningsomgången. I år hade vi en lägre tillväxttakt under hösten och har intensifierat utfodringen under prövningsperioden. Förra prövningsomgången var förhållandena motsatta, en ordentlig neddragning av intensiteten gjordes för att begränsa rekordhög tillväxttakt under hösten.

  Mätningarna är gjorda av norska tekniker, som är vana att använda tekniken. Sedan flera år tillbaka redovisas mätvärden för de individprövade tjurarna på norska prövningsstationen Staur. Tekniken är under utveckling och under gångna vintern lanserade man mätning på besättningsnivå i Norge, för att rangordna djur inom besättning.

  Resultat för icke auktionsgodkända tjurar kommer att skickas till uppfödaren.

   

  Följebrev (pdf)
  Resultat scanning (pdf)

  2014-03-21


  Kallelse till NAB's årsmöte


  Kallelse till NAB:s årsmöte 2014

  Plats: Ekerödsrasten.
  Tid: Torsdagen 27/3 kl 12.00.

  Program:
  12.00 Samling med Lunch som NAB betalar.
  13.00 Årsmötesförhandlingar

  Anmälan till Martin Bengtsson:
  Telefon 0703-18 13 15
  Mail martin.bengtsson@gossarp.se

  Sista anmälningsdag: 2013-03-25!

  Efter årsmötet finns det möjlighet att titta på auktionstjurarna på Gunnarp mellan klockan 15.00 och 18.00.

  Alla hjärtligt välkomna!
  NAB 

   

  2014-03-21


  Avelsrådets kommentarer om auktionstjurarna


  5116 Spartacus av Marsagård T-105 Polled SEMINTJUR

  Reslig tjur med mycket bra ben och rörelser. Ny blodslinje på fadersidan. Tjuren har förväntat bra kalvningsegenskaper.

  2730 Slatan av Åbuen T-102 Polled
  Tjur av medel god typ med bra mjölkanlag

  6696 Sven av Bollerup T-105 Scurred
  Välmusklad tjur av utmärkt typ med mycket bra ben och rörelser. En tjur med förväntat mycket bra mjölkanlag.

  6697 Stig av Bollerup T-107 Scurred
  Tjur av medelgod typ med bra rörelser.

  1081 Samson av StoregårdenT-107 Polled SEMINTJUR
  Reslig tjur med välballanserad stark blupprofil. Förväntas ge lätta kalvningar.

  645 Sven av Maltestorp T-102 Polled
  Tjur av medelgod typ med förväntat bra mjölkanlag.

  6699 Sirap av Bollerup T-104 Scurred
  Välmusklad tjur av mycket bra typ. Ny blodslinje på fadersidan.

  1082 Sando av Storegård T-105 Scurred
  Välmusklad medelstor tjur av bra typ

  265 Sudden av Bäck T-103 Polled
  Välmusklad tjur av bra typ med en välballanserad blupprofil.

  1277 Steve av Frönshult T-109 Scurred
  Mycket välmusklad tjur av mycket bra typ. Ny blodslinje på fadersidan.

  1297 Sture av Rödmossa T-103 Polled
  Medel stor tjur av god typ med förväntat lätta kalvningar.

  600 Saturnus av Mannarp T-111 Scurred
  Mycket välmusklad tjur med mycket bra tillväxt anlag.

  7252 Snobben av Gyllebo T-111 Scurred
  Medelstor tjur av bra typ med goda tillväxt- och mjölkanlag

  83 Sudden av Kvarnarna T-105 Polled
  Bra musklad tjur av medelgod typ.

  607 Sangiovese av Sövdeljunga T-109 Polled
  Tjur av medel god typ med bra tillväxtanlag.

  7462 Slatan av Fall T-105 Polled
  Tjur av medel god typ med bra mjölkanlag.

  7464 Spotify av Fall T-105 Polled
  Tjur av mycket bra typ med starka ben och bra tillväxtanlag.

  5414 Safir av Bosarp T-103 Polled
  Tjur av medel god typ med förväntat bra mjölkanlag.

   

  2014-03-16


  Två nya semintjurar är utvalda


  Viking genetics valde ut 5116 Spartacus av Marsagård T-105 som är en PHS Polled Worldwide son, och 1081 Samson av Storegården T-107 som är son till Nelson av Åbuen T-111. Dessa var avelrådets första- och tredjehandsval. Vi gratulerar uppfödarna Per o Charlotte Agrell Marsagård Simmental, och Joakim o Johanna Petersson Storegården Simmental.

   

  2014-02-26


  Årsmöte-dags att anmäla sig!


   

  Kallelse till Årsmöte


  Lördagen den 8 mars 2014 kl. 11:00
  Plats: Bollerps Lantbruksinstitut Tomelilla

  Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas hjärtligt välkomna till
  årsmötet på Bollerups Lantbruksinstitut Tomelilla med samling och fika kl.10.30.

  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det mat till självkostnadspris och sedan kommer Roger Mårtensson förevisa Simmentaldjuren och det nybyggda mjölkkostallet på Bollerup.

  Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 februari 2014

  För planering av mat behöver vi Er anmälan senast den 1 mars 2014
  Boende finns boka på Bollerup för långväga medlemmar.

  Anmälan görs till:
  Christer Månsson, tfn 070-6246963, E-post christer.m@simmental.se
  Roger Mårtensson tfn 070-8385032 E-post roger@simmental se

  Klicka här för att se kallelsen i pdf-format.

   

   

  2014-02-17


  T-tal Grupp 2  Klicka här för se de preliminära T-talen från T-tal Grupp 2

  2014-02-14


  Resultat MILA!


   

  Resultat MILA-utställningen 2014!

  Domare: Palle Larsen, Danmark.

  Klass 1 Kvigor födda 130201-130430

  1. 368 Mona av Frönshult   Ägare: Christer Månsson Frönshult Simmental


  Klass 2 Kvigor födda 121201-130131

  1. 172 Golda av Marsagård   Ägare: Per o Charlotte Agrell Marsagård Simmental

  2. 177 Hirz av Marsagård     Ägare: Per o Charlotte Agrell Marsagård Simmental

  3. 45 Dyna av Häggenäs-Landeröd  Ägare: Anders Åkesson Häggenäs-Landeröd Simmental

  4. 624 Agnes av Hedeberga   Ägare: Nils-Ingvar Nilsson Hedeberga Simmental

  5. 362 Hirscht av Frönshult    Ägare: Christer Månsson Frönshult Simmental

  6. 390 P. Pouppe av Flundrarp Ägare: Rigmor Petterson Engström Flundrarp Simmental

  7. 547 Fabiola av Bollerup      Ägare: Bollerups Lantbruksinstitut

  Klass 3 Tjurar födda 2013

  1. 1301 Steifmeister Fs av Katslösa   Ägare: Gert Nilsson Katslösa Simmental

  2. 1272 Sture av Frönshult     Ägare: Christer Månsson Frönshult Simmental

  3. 7588 Sickory av Hedeberga Ägare: Nils-Ingvar Nilsson Hedeberga Simmental

  4. 2751 Safir av Åbuen         Ägare: Christer Svensson Åbuen Simmental

  Klass 6 Tjurar födda 2009 och äldre

  1. 413 J. Helios av Mattarp   Ägare: Stenhammar Godsförvaltning AB

  Champion Hondjur

  172 Golda av Marsagård  Ägare: Per o Charlotte Agrell Marsagård Simmental

  Reservchampion hondjur

  177 Hirz av Marsagård     Ägare: Per o Charlotte Agrell Marsagård Simmental

  Champion handjur

  413 J.Helios av Mattarp   Ägare: Stenhammar Godsförvaltning AB

  Reservchampion handjur

  1301 Steifmeister Fs av Katslösa Ägare: Gert Nilsson Katslösa Simmental

  Bäst i Rasen

  413 J.Helios av Mattarp  Ägare: Stenhammar Godsförvaltning AB

  2014-02-07


  Auktionskatalog MILA!


   

  Klicka på bilden för att öppna upp katalogen i pdf-format.

  2014-02-04


  Preliminära T-tal från Gunnarp! 2014-01-28  Här kommer de preliminära T-talen från senaste vägningen på Gunnarp!

  2014-02-03


  Klädsel visare MILA!


   

  Följande klädsel rekommenderas för visare av simmentaldjur på MILA (i ringen alltså):
  Vit skjorta, jeans, simmentalväst samt slips.
  Slipsarna är nya för i år och finns att hämta i simmentalmontern.
  Varje utställande besättning tilldelas 1 slips. Slipsar därutöver kostar 250 kr/st.

  2014-02-03


  Info utställare MILA!


  Här följer lite viktiga punkter inför utställningen:

  · Utställare av köttdjur samlas i ringen Torsdag kl.08:30 för information.

  · Gemensam prisutdelning i restaurangen intill hallen ca klockan 18:30, efter auktionens slut. Efter prisutdelningen serveras mat till självkostnadspris, anmälan   senast den 7/2 till goran@lime.nu Drycker finns att köpa.

  · Skånesemin inbjuder till utställarmiddag på fredagskvällen till en kostnad av 100:-, anmälan till Skånesemins växel på telefon 0415-19500.


   

  2014-01-29


  Bildspel på MILA-mässan!


   

  Har du några bra bilder på simmentaldjur får du gärna sända över dem till Anna Pettersson som sätter ihop bildspelet som ska visas i Svenska Simmentalföreningens monter under MILA-mässan.
  Alla bidrag mottages tacksamt. Anna kommer därefter att välja ut vilka som får vara med i bildspelet.

  E:post: anonnona_djur@hotmail.com

  Tack på förhand!

  2014-01-20


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Här kommer de preliminära T-talen från senaste vägningen på Gunnarp!

  2014-01-15


  Monterbemanning MILA 13-15/2!


   

  Är du intresserad av att hjälpa till med bemanning av Svenska Simmentalföreningens monter under MILA-mässan i Malmö 13-15 februari?
  Isåfall är du välkommen att höra av dig om vilken dag och tid du kan ställa upp. Hör av dig till Rigmor Engström Pettersson
  Tel: 070-2831707  E:post: rigmor@simmental.se

  2013-12-10


  MILA Lantbruksmässan 13-15 februari 2014


  NAB BJUDER IN TILL RIKSUTSTÄLLNING 13–15 FEBRUARI 2014, MALMÖMÄSSAN
  I samband med lantbruksmässan MILA bjuder NAB in till riksutställning, köttdjurens dag samt SM i Showmanship.
  Mila arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 13–15 februari 2014.
  Välkommen att visa upp dina avelsdjur på Mila 2014!


  RIKSUTSTÄLLNING
  Utställningen är riksutställning – tjurar prioriteras vid platstilldelningen, men observera att Rasföreningarna kan
  besluta annorlunda.

  KÖTTDJURENS DAG
  Köttdjurens dag är torsdagen den 13 februari. Då bedöms samtliga raser med början på Charolais, Hereford,
  Highland Cattle, Limousin, Simmental, Angus och avslutningsvis Blonde d´Aqiutaine. Best in show arrangeras
  lördagen den 15 februari. Vi fortsätter med det uppskattade priset till mässans bästa köttdjur där vinnaren
  erhåller förutom hederspris även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

  JUBILEUMSAUKTION
  NYHET! På årets mässa har du också möjlighet att anmäla ditt djur till vår auktion. Det fi nns också ytterligare
  platser för eventuella auktionsdjur som ej är med på utställningen. Auktionen för köttdjuren kommer att
  hållas torsdagen den 13 februari med start kl 17.00. Ropare är Bengt Fridh och avgiften är 5%. Ange på
  anmälningsblanketten vilka djur du önskar ha med på auktionen. En auktionskatalog kommer att presenteras
  på Milas hemsida innan mässan. Den tryckta auktionskatalogen delas ut på plats.

  SM I SHOWMANSHIP & KÖTTRASUNGDOM
  SM i showmanship hålls fredagen den 14 februari med efterföljande prisutdelning. Det är öppet för alla att
  delta, ungdomar såväl som vuxna. Det är visarens skicklighet som bedöms. Köttrasungdomarna har visning
  och bedömning fredag samt visning och prisutdelning på lördagen

  PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING
  Det fi nns 120 platser tillgängliga. Platserna fördelas mellan raserna i förhållande till hur många djur respektive
  ras har i stamboken. Rasföreningarna beslutar själv om klasser skall slås ihop eller delas vid för lite respektive
  för många djur i klassen. Se även mer information på den bifogade anmälningsblanketten.

   

  Anmälan skickas till: Skånesemin
  Johan Sandström
  Råby 2003
  242 92 HÖRBY

  Anmälan skall vara Skånesemin/NAB tillhanda senast 2 januari 2014

   

  Anmälningsblankett (pdf)
  Inbjudan Mila 2014 (pdf)

  2013-12-01


  Stamboksför dina avelsdjur!


   

  Om du har en avelsbesättning så glöm inte av att stamboksföra dina djur. Snart är det tex dags för en ny årsomgång kvigor att kalva in i våra besättningar. Stamboksför dem redan nu i december om det inte är gjort, annars glöms det lätt bort.

  2013-10-27


  Nils av Maltestorp T 104 blev BEST IN SHOW!


   

  För bara 8 månader sedan blev en simmentaltjur vald till Best in Show på MILA-mässan i Malmö. Under helgens tävlingar på Elmia i Jönköping var det dags igen!
  Denna gången var det tjuren 475 Nils av Maltestorp T-tal 104 som valdes till Best in show! När framröstningen av bästa tjur på mässan, samtliga raser, avgjordes stod Nils som överlägsen segrare med bästa möjliga poäng av de 5 domarna. Efter detta var det dags att rösta fram vilket djur som var bäst av Nils och mässans vackraste hondjur, en Hereford kviga vid namn 894 Gph Mainglor Fr Hai P828. Nils av Maltestorp gick segrande ur denna omröstning med siffrorna 3-1.
  Vi gratulerar Nils ägare Stefan och Sofia på Vita Fall AB. Uppfödare av succe-tjuren är Rune Birgersson Maltestorp.

  2013-10-27


  Resultat Elmia!


  Simmental
  Domare: Colton Hamilton, Kanada

  Klass 1
  Yngre Kvigor:

  1  547 Fabiola av Bollerup             Bollerups Lantbruksinstitut Reservchampion
  2  177 Hirz av Marsagård              Per och Charlotte Agrell, Marsagård
  3  45 Dyna av Häggenäs-Landeröd Anders Åkesson, Häggenäs-Landeröd Simmental
  4  261 Lone av Bäck                    Roland O Lena Johansson, Bäck
  5  180 Cellerina av Marsagård       Per och Charlotte Agrell, Marsagård
  6  362 Hirscht av Frönshult           Christer Månsson, Frönshult
  7  17 Holdi av Munkebo                Lars Brügg, Munkebo Simmental SE

  Klass 2
  Dräktiga Kvigor:

  1  2668 Delainy av Åbuen             Christer Svensson, Åbuen Simmental Champion Bästa Hondjur
  2  540 Fabiola av Bollerup            Bollerups Lantbruksinstitut
  3  829 Fleur av Davidsta               Curt Rehnström, Davista Simmental
  4  381 R Donau av Flundrarp        Rigmor Pettersson, Engström Flundrarp Simmental
  5  352 Lone av Frönshult             Christer Månsson, Frönshult Simmental
  6     6 Lukona av Munkebo          Lars Brügg, Munkebo Simmental
  7  154 Hirz av Marsagård            Per o Charlotte Agrell, Marsagård

  Klass 4
  Kor:

  1  804 Holdi av Katslösa               Gert Nilsson, Katslösa Simmental

  Klass 7
  Tjurar 2 år:

  1  2531 Prince av Davidsta           Churt Rehnström, Davidsta Simmental

  Klass 8
  Äldre tjurar:

  1  475 Nils av Maltestorp T-tal: 104            Vita Fall AB  Bäst i Rasen, Champion handjur
  2  413 J. Helios av Mattarp                        Stenhammars Godsförvaltning AB  Reservchampion handjur
  3  1019 Orlando Fs av Katslösa T-tal: 100  Gert Nilsson, Katslösa Simmental

   

  2013-10-17


  Elmia: Rösta på bästa tjur redan nu!


   

  Under Elmia-mässan kommer ett nytt pris att införas, SIRE.
  Redan nu kan du rösta på din favorit genom att gå in på in på agria.se/lantbruk där samtliga tjurar presenteras med bild och egenskaper.

  2013-10-01


  Program Elmia 2013


   

   

   

   

  Klicka på bilden för att få upp program för Elmia Lantbruk Djur & Inomgård

  2013-09-24


  Middag 24/10!


   

  Kvällen efter torsdagens bedömningar på Elmia kommer Svenska simmentalföreningen att ordna gemensam middag på restaurang.
  Detta föregås av en stunds mingel i simmental-montern.

  Anmälan om deltagande görs senast 17/10.
  Roger Mårtensson tel. 0708-385032

  2013-09-10


  Certifierade avelsbesättningar!


   

  Nu är det dags att fylla i egenkontrollblankett 2013-14 för certifierade avelsbesättningar.
  Blanketten finns för utskrift här på startsidan om du klickar på texten "Information om certifiering"

  Senast 1 oktober skickas den till:
  Per Andersson
  Övreby 2
  43277 TVÅÅKER

  Vid frågor ring 0733-196521

  2013-08-15


  Inbjudan till ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård 23 - 26 oktober 2013


   

   

   

  Inbjudan till
  ELMIA Lantbruk Djur & Inomgård
  23 – 26 oktober 2013  Nu börjar det bli dags för anmälan tillårets Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2013. Antalet mjölkdjur blir 165st, kött och ungdomsklubbarna har samma antal platser, det innebär att det kommer vara 300 djur på Elmia. Vi ser fram emot att se de bästa djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning.

  Ansvarig för utställningen är Susan Lothigius, Elmia. Ansvarig för Köttdjuren Lennart Andersson och för ungdomsklubbarna Kerstin Svensson, mjölk och Magnus Gustafsson, kött. Utställningsveterinär är som tidigare Per Arnesson, Växa Sverige. Undertecknad har ansvar för Mjölkdjuren.

  Antal per förening

  Angus 10
  Blonde 4
  Charolais 27
  Hereford 26
  Highland 4
  Limousin 9
  Simmental 25
  Köttrasungdomen: ca 25

  Anmälningsavgiften är 700 kr/djur. Anmälan är bindande.
  Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råbyvägen 2003, 242 92 Hörby eller fax 0415-194 70 senast 13 september.

  Antal utställda djur
  Skulle antalet djur bli mycket stort får vi efter anmälningstiden göra kvotering.
  Ungdomsklubbsdjur: ålder på kvigorna 6 – 18 månader.

  Hälsokrav
  Se bifogad regler för smittskydd

  Hälsointyg Elmia 2013

  Etiska regler


  Transporten
  Du ordnar själv transporten.

  Försäkring
  Djuren är försäkrade.


  Skötsel - uppvisningar
  Hö, ensilage och strö, ordnas av utställningen. Utställarna får själva svara för djurvisningarna tag kontakt med din förening om du behöver hjälp. Varje ras har några ansvariga personer på plats. Ungdomar från Naturbrukskolor kommer att hjälpa till med utgödsling djuren vid utställningen. Vill man få sitt djur klippt och stylat ta kontakt med din förening.
  Alla som hanterar och sköter djuret kommer att skriftligen intyga att man tagit del av reglerna.
  Onsdagen den 23 oktober.Visning och demonstrationer av utställningsdjuren.
  Torsdagen den 24 oktober.Köttdjurens dag med bedömningar och prisutdelning
  Fredagen den 25 oktober.Mjölkdjurens dag med bedömningar och Championat och festkväll.
  Lördagen den 26 oktober.Utställningen final- dag med ungdomsklubbarna och championvisningar.

  Boende
  Elmia säkerhet tillåter inte kamping inne på området därför finns tillgång till husvagnsuppställning precis utanför staketet mot Husqvarna ca 7 minuters gångavastånd till vaktkuren nedanför hall D. I priset på 700 kr ingår bajamaja, el och tidsbegränsad tillgång till dusch för alla dagar. För bokning av plats till husvagn på området kontakta Eva Bengtsson, eva@kullenlimousin.se, tfn 070-7737466.
  I närheten ca 10 min gångavstånd finns Villa Björkhagens Camping tel 036- 122863 eller fax 126687. Hotell, stugor och campingplats för 200 husvagnar. Kostnad för husvagn 260 kr / dygn med el och 225 kr utan el. Stugorna har hotellstandard och kostar 1 pers 1795:-, 2 pers 2095:-, 3 pers 2395:-, 4 pers 2695:-. På campingen finns även restaurang, trådlöst nät och butik. Tenhults Naturbruksgymnasie har också erbjudit övernattning i 2 lektions salar om intresse finns för att bo där är telefonnumret till Kerstin Zetterberg 036-326809. Telefon till Jönköpingshotellbokning
  036/ 107171. Husvagnsutlåning Kabe Rental AB Tenhult 036393725, Markus Kvarnström. 4 bäddas husvagnar  Anmälningsblankett
  Bifogas denna inbjudan.
  Vi återkommer med utförligt program och andra detaljuppgifter när ni anmält er. Sista anmälnings dagen är 13 september

  Har du frågor
  NAB Lennart Andersson, tel 0705-70 48 54, Eva Bengtsson, tel 070-773 74 66
  Mikael Johansson, tel 070-206 83 58
  Köttrasungdom Magnus Gustafsson, tel 070-693 71 60
  Mjölkdjuren Charlotte Andersson, tel 070-582 67 80
  Susan Lothigius Elmia , tel 036-15 22 19

  Välkomna till Elmia
  Lennart Andersson, Charlotte Andersson

  2013-08-06


  Kontrollvägning innan resa!


   

  Kontrollväg gärna de tjurkalvar som ska skickas till prövningsstationen så de inte tappat i vikt och ej klarar 150-dagars vikten. I år finns det reserver kvar som kan gå in istället om så är fallet.

  2013-08-05


  Kort på prövningskalvar!


   

  Ska du skicka tjurkalv till köttrasprövningen i Gunnarp, så glöm inte att fotografera modern och helst också kalven innan de åker. Detta är både bra marknadsföring för era djur och gör det även intressantare när kalvarna presenteras till hösten.

  2013-07-17


  Rego och Rustik färdigtappade!


   

  De 2 nya ungtjurarna Rego av Knopparp och Rustik av Bollerup är nu färdigtappade och klara att börja använda vid inseminering!

  Vid beställning heter de:
  3-7631 VB Rustik
  3-7632 VB Rego

  2013-07-16


  Prövningstjurar 2013-14!


   

  Glöm inte att det är denna veckan de tjurkalvar som ska till prövningsstationen måste veterinärbesiktigas mm.
  Har du fått en prövningsplats så står allt du behöver veta i utskicket från Skånesemin.

  Undrar du något kontakta någon i avelsrådet!

  2013-07-16


  Uppdatering E-post!


   

  Från och med nu kommer medlemstidningen simmentalaktuellt endast att komma ut 2 ggr/år.
  Vi behöver därför uppdatera vår sändlista för E-post!

  Skicka ett mail till berit@simmental.se, skriv vad ni heter och var ni bor.
  Den nya sändlistan kommer användas för nyhetsbrev, utskick mm.
  Om ni inte har tillgång till internet, kontakta Berit på tel. 033-261860

  2013-05-31


  Glöm inte anmäla till prövningen!


   

  Glöm inte att anmäla intressanta tjurkalvar till prövningsstationen i Gunnarp denna veckan. Mer info, blankett och vart den skickas hittar ni på kottrasprovningen.se!


  2013-04-30


  Läger för köttras ungdom!


  Dags för koläger i sommar!


  Fredag eftermiddag den 26/7 kl 17,30 samlas vi på Bollerups lantbruksinstitut i Tomelilla. Vi kommer att träna på att visa upp djur och hur man förbereder dem inför utställningar. Vi kommer som vanligt träna bångstyriga kvigor att bli snälla och duktiga och utöver djuren kommer vi också ha en massa andra roliga och lärorika aktiviteter.
  På fredag kvällen har vi en sen ankomsttid för att vi gärna vill att ni föräldrar ska kunna stanna kvar och grilla och få lite extra info.

  Övernattning sker i skolans gymnastiksal och det du behöver ha med dig är
  • Liggunderlag/Madrass
  • Sovsäck
  • Namnad vattenflaska
  • Rena skor med stålhätta gärna tvättade med virkon
  • Rena handskar med namn på

  För de föräldrar och syskon som vill vara med under helgen finns det möjlighet att övernatta i rum till självkostnadspris (ta med sänglinne) Obs! Begränsat antal rum. Vi ska se till att det inte blir några missförstånd så att det finns vars en säng till alla detta året. Det finns även möjlighet att till självkostnadspris delta vid måltider. Ni kan även ta med husvagn, eluttag finns.

  Inom skolans område råder det alkoholförbud!! Gäller alla

  Vi tar tacksamt emot all hjälp och visat intresse av alla föräldrar om det bara är så för en liten stund. Vi behöver alltid hjälp med sponsringar, så vill du eller vet någon som vill sponsra oss med något behövligt för lägret, kontakta då Magnus!
  Vi söker föräldrar som vill hjälpa till i köket och om någon skulle vilja anordna en ”lära känna lek” på fredags kvällen för barnen skulle vi uppskatta det mycket.

  Vi ber Er föräldrar se till att Era barn och ungdomar är försäkrade under
  vistelsen på lägret!
  Samling sker på Bollerup fredagen den 26 juli kl 17,30.
  Hemfärd och hämtning söndagen den 28 juli kl 14,00
  För alla barn som går i skolan är lägret gratis!
  Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter av kor och dina vänner är också välkomna att följa med.

  Viktigt att ni respekterar hämtningstiden!!

  Anmälan görs senast den 10 juli
  Elin Hansson tel 0768155888 EJHansson@hotmail.se
  Jenny Hansson tel 0762111145 EJHansson@hotmail.se

  Hoppas vi ses på lägret!

  2013-03-28


  Resultat Tjurauktion!


   

  Klicka på bilden för att få upp pdf.

  2013-03-26


  Glöm ej anmälan Sommarträff!


   

  Passa på att anmäla er till årets sommarträff på Gotland 19-21 juli.
  Preliminärt program hittar ni i nyhetsarkivet.
  Anmälan görs till Christer Månsson 0706-246963   E-post christer_mansson@yahoo.se

  2013-03-26


  Certifierade avelsbesättningar!


   

  Under 2013 är samtliga svenska semintjurar och föreningens importtjurar som finns uppräknade under "Avelsrådet" godkända att använda för att klara kraven för certifiering. Egen prövad tjur med lägsta T-tal 103 är såklart också godkänt.

  Exakta krav för certifiering finner ni på startsidan under "Information om certifiering".

  2013-03-12


  Exteriörbedömning Gunnarp


   

  Klicka på bilden för att få upp informationen i en pdf.

  2013-03-12


  Auktionskatalog 27/3-13


   

  Klicka på bilden för att få upp katalogen som pdf.

  2013-03-12


  Auktionsinfo!


  Välkommen till årets auktion på individprövade tjurar!

   

  För att undvika kollision med påsken så ligger prövningsauktionen i år på en onsdag i stället för som traditionellt sista fredagen i mars. I övrigt hoppas vi att det blir precis som vanligt, årets höjdpunkt i köttrassverige!

   

  På prövningsauktionen säljs de bästa och mest genomtestade avelstjurarna som finns på marknaden i vår.

  Så passa på och förläng påsken med en extra helgdag på Gunnarp, med möjlighet att välja ur det främsta avelsmaterialet i köttrassverige.

  På köpet får du en härlig dag och trevlig samvaro med likasinnade!

   

  Program
  Tisdagen den 26 mars
  15.00 – 18.00 Öppet stall. Besökare är välkomna att se tjurarna före auktionen.

   

  Onsdagen den 27 mars
  10.00 - 12.45 Stallet är öppet för besökare
  12.45 - 13.00 Prisutdelning
  13.00 - Allmän information om tjurarnas hälsa.
  Auktion. Kort paus mellan varje ras.

  Under pausen lämnar stationsveterinären information om de aktuella tjurarnas hälsoläge.

   

  Se inbjudan till årets auktion här

   

  Kvalitetsauktion köttrastjurar Gunnarp onsdag 27:e mars 2013

  Läs mer här

   

  2013-03-11


  2 Nya semintjurar!


   

  Viking Genetics gick på avelsrådets förstahandsval vilket innebär att 1624 Rego av Knopparp T-tal 105 och  
   6684 Rustik av Bollerup T-tal 110 sätts in i seminavelsprogrammet!

  2013-03-03


  Sommarträff på Gotland!


  Sommarträff på Gotland

  Svenska Simmentalföreningens anordnar för första gången en sommarträff över flera dagar. Resmålet denna gång blir Gotland med boende i Visby. Medlemmar av föreningen bjuds härmed in till detta arrangemang till Gotland den 19-21 juli 2013.

  Bussen med Per Olsson som förare startar i Skåne med möjlighet för påstigning längs vägen till Oskarshamn på fredagen.  Preliminärt program:
  Fredag 19 juli Bussresa Visby, Gotland incheckning Visby Hamnhotell
  Lördag 20 juli Studiebesök Odd Norman Ejmunds gård, gemensam middag på kvällen.
  Söndag 21 juli Studiebesök eller tid att bese Visby, hemresa sen eftermiddag.

  Buss 500 kr per person vid full buss (50 personer)
  Färja Oskarshamn-Visby t/r 577 kr per person
  Dubbelrum 1295 kr per natt/rum
  Enkelrum 1095 kr per natt/rum
  Middag trerätters lördag kväll 320 kr per person

  Går bra att ansluta till bussen vid färjan i Oskarshamn för deltagare norrifrån.

  För er som vill resa till Gotland på egen hand så går det bra att ansluta med övriga resenärer på plats.

  Restider och definitivt program efter sammanställd anmälan.
  Bindande anmälan om deltagande senast den 25 mars 2013 samt frågeställningar. Christer Svensson 0708-308388 E-post: abuen.simmental@home.se
  Christer Månsson 0706-246963 E-post christer_mansson@yahoo.se


  Väl mött till en förhoppningsvis intressant resa till Gotland

  Svenska Simmentalföreningen
  Styrelsen

   

  2013-03-03


  Extra avelsvärdering!


  Extra avelsvärdering gjord i vecka 9 2013

  Avelsvärderingen för spermaimporter och ET-djur har förbättrats och en ny avelsvärderingen har gjorts för köttraserna i vecka 9.


  ET-födda individers avelsvärden har tidigare påverkats av mottagardjurets (fostermoderns) egenskaper. Födelsevikt, kalvningsförlopp och tillväxt till 200 dagar har ingått i avelsvärdesberäkningen trots att det är egenskaper som i hög grad påverkas av mottagardjuret som alltså är obesläktad med det ET-djur som avelsvärderas. Nu är en förändring genomförd som innebär att det för ET-individer endast är tillväxten från 200 till 365 dagar samt senare registreringar på individen eller dess avkommor som ingår i avelsvärderingen.

  Ytterligare förändringar är genomförda som får stort genomslag på framförallt spermaimporter. Tidigare har utländska semintjurar, i synnerhet de som varit helt obesläktade, initialt fått avelsvärden på en mycket låg nivå. Nu har fantomgrupper bildats vilket rent tekniskt innebär att importdjur hanteras som om de hade en och samma gemensamma individ som förälder till importdjurets farmor, farfar, morfar och mormor.

  Det får till följd att en ny import som saknar svenska släktingar kommer att få sina första avelsvärden beräknade på ett sådant sätt att de ligger mer i linje med tidigare importer som redan fått svenska avkommor. Efterhand som ytterligare information tillkommer så ändras importdjurets avelsvärden. Förändringarna innebär att importdjuren från och med nu får säkrare avelsvärden och således blir mer rättvist bedömda. Vi kan alltså på ett bättre sätt utnyttja importerat djurmaterial i vårt svenska avelsarbete vilket gynnar det genetiska framsteget då beslutsunderlaget förbättras.
  En extra avelsvärdering är genomförd vecka 9 så att samtliga avelsvärden i databasen uppdateras. Det innebär att avelsvärden beräknade i november 2012 kan ha förändrats. Det beror dels på de förändringar som genomförts men även på grund av att mer information kan ha tillkommit genom nya registreringar av slaktdata, kalvningar eller 365-dagarsvikter.

  Nya avelsvärden kommer inte att skickas ut men finns tillgängliga via inloggning till Mina Sidor på www.vxa.se from 2013-03-02.

  Styrgrupp Köttavel 2013-03-01

  Fotnot: Styrgrupp Köttavel är en samarbetsgrupp som tar beslut i frågor utvecklingen av avelsvärderingen för köttraser i Sverige. Gruppen består av Jan-Åke Ericson, Växa Sverige, Emma Carlén, Växa Sverige, Lena Widebeck, Växa Sverige, Per Mårtensson, NAB, Christer Svensson, NAB, Jens Fjelkner, NAB, Sofia Persson, Svensk Köttrasprövning AB, Charlotte Andersson, Viking Genetics,
  Helena Stenberg, Taurus

   

  2013-03-03


  Kallelse NAB:s årsmöte!


  Kallelse till NAB:s årsmöte 2013.

  Plats: Ekerödsrasten.
  Tid: Tisdagen 26/3 kl 12.00.

  Program:
  12.00 Samling med Lunch.
  13.00 Årsmötesförhandlingar

  Efter mötet finns det möjlighet att titta på auktionstjurarna på Gunnarp mellan klockan 15.00 och 18.00

   

  Se föredragningslista här

  Anmälan till Martin Bengtsson:
  Telefon 0703-18 13 15
  Mail martin.bengtsson@gossarp.se

  Sista anmälningsdag: 2013-03-22!

  Alla hjärtligt välkomna!
  NAB

   

  2013-02-27


  Årets individprövning klar!


   

  Då var även grupp 2 färdigvägda på individprövningsstationen i Gunnarp.
  För att se tjurarnas T-tal gå in på www.kottrasprovningen.se.
  Exteriörbedömning och uttagning av kandidater till semin sker till helgen.

  2013-02-27


  Anmälan Årsmöte!


   

  Glöm inte sista anmälningsdag till årsmötet, 1 Mars!!

  Klicka på arkiv för att komma till inbjudan.

  Välkomna!

  2013-02-20


  Champion MILA 2013!


   

  Bästa hondjur 154 Hirz av Marsagård och bästa handjur 413 J Helios av Mattarp.
  413 J Helios av Mattarp blev även Bäst i rasen och BEST IN SHOW!

  Ägare hondjur Marsagård Simmental
  Ägare handjur Stenhammar Godsförvaltning

   

  2013-02-19


  Utställningskurs!


  På begäran från flera personer på Mila;

  Intresse anmälan till; Utställningskurs hos Einar & Miranda Lysell, Bårarp Hereford i Halland.
  Vi kommer att gå genom allt som har med utställning att göra - från att hur man välja vilken djur att ta med, exteriörbedömning, träning, styling, showmanship mm. Framför allt kommer vi att ha trevligt och massor med diskussioner. Kursen är öppen för alla åldrar (barn under 14 år måste ha en förälder med sig) samt alla raser. En mindre kursavgift tillkommer för att täcka fika och lunch.

  Det finns ganska många anmälda redan (ca 30) och vi kommer troligen att dela upp det på minst två dagar. Skicka ett mejl (senast 1 mars) till miranda.lysell@hereford.nu och ange vilken av följande dagar passar bäst och nästbäst; Söndagen den 17 mars (fullbokad!), söndagen den 24 mars och söndagen den 7 april. Eller skicka förslag på flera dagar... Max 10-12 deltagare på varje kursdag - först till kvarn!

  Välkommen!

   

  2013-02-14


  Vägning Grupp 2!   

  Här kommer de preliminära T-talen för Grupp 2 på Gunnarp!

  Grupp 1 har slutvägning denna vecka.

  2013-02-10


  Resultat Mila 2013!


   

  Klass 1 Kvigor födda  1/2-30/4 2012

  1. 1242 Kroni fs av Katslösa


  Klass 2 Kvigor födda 1/12 2011-31/1 2012

  1. 154 Hirz av Marsagård

  2. 381 R Donau av Flundrarp

  3. 353 Hirscht av Frönshult

  4. 540 Fabiola av Bollerup

  Klass 3 Tjurar födda 2012

  1. 1261 Rennie av Frönshult

  2. 5099 Rambo av Marsagård

  3. 6686 Rococo av Bollerup

  Klass 4 Tjurar födda 2011

  1. 1147 Pram fs av Katslösa

  Klass 5 Tjurar födda 2009/2010

  1. 1019 Orlando fs av Katslösa

  Klass 6 Tjurar födda 2008 och äldre

  1. 413 J Helios av Mattarp

  Champion hondjur

  154 Hirz av Marsagård
  Ägare: Per Andersson o Charlotte Agrell Marsagård Simmental

  Champion handjur och Bäst i rasen

  413 J Helios av Mattarp
  Ägare: Stenhammar Godsförvaltning AB

  Best in show av alla raser och vinnare av 10 000kr!

  413 J Helios av Mattarp

  2013-01-31


  Preliminära T-tal från Gunnarp!  Preliminära T-tal från vägningen 29/1-13.

  2013-01-19


  Preliminära T-tal från 15/1!


   

  Klicka här för de preliminära T-talen från Gunnarp!

  2013-01-10


  Kallelse till Årsmöte!


  Lördagen 9 mars 2013 kl 11:00
  Plats: Bygdegården Skällinge Halland

  Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet i bygdegården i Skällinge.


  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det mat till självkostnadspris och sedan studiebesök
  hos Mona och Per-Sigvard Nilsson Kvarnarna Simmental Skällinge 070-5417586.
  Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 februari 2013.


  För planering av mat behöver vi er anmälan senast den 1 mars 2013.
  Anmälan görs till Christer Månsson tfn. 070-6246963 E-post:christer.m@simmental.se

  Välkomna!

  Vägbeskrivning Skällinge
  Väg E6 Varberg avfart Värnamo väg 153 mot Skällinge via Rolfstorp ca 20 km.

   

  2013-01-10


  Årsbokstav S!


   

  Tänk på att de tjurkalvar som föds under 2013 döps till namn som börjar på S. Tex Sven av Bonnagård.

  2013-01-02


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


   

  Preliminär T-tals beräkning efter dagens vägningar!

  2012-12-21


  Preliminära T-tal!


   

  Här kommer de preliminära T-talen från senaste vägningen på Gunnarp!

  2012-12-04


  Preliminära T-tal!


   

  Här kommer de preliminära T-talen från vägningen i Gunnarp 4 december.

  Klicka här!

  2012-11-25


  Viktigt inför anmälan MILA!


   

  MILA 7-9 februari 2013.
  Simmentalföreningen kommer att subventionera utställda djur med en summa motsvarande anmälningsavgiften.
  Glöm ej att anmäla era djur före den 6/12!

  2012-11-21


  Preliminära T-tal!


   

  Här kommer de preliminära T-tal från Gunnarp 20/11.

  2012-10-30


  Inbjudan MILA 7-9 februari


  I samband med lantbruksmässan MILA bjuder NAB in till riksutställning, köttdjurens dag samt SM i Showmanship.

  MILA arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 7-9 februari 2013.

  Välkommen att visa upp dina avelsdjur på MILA 2013!

   

  Klicka här för inbjudan (pdf)

  Klicka här för anmälningsblankett (pdf)

   

  Anmälningsavgiften är 700 SEK per djur. Anmälan är bindande

  Anmälan skall vara Skånesemin/NAB tillhanda senast 6 december.

   

  2012-10-23


  Preliminära T-tal Gunnarp 23/10-12!


  Klicka här för de preliminära T-talen 23/10!

   

  2012-10-20


  Preliminära T-tal Gunnarp!


  Preliminära T-tal 9/10-12!

   

  2012-09-17


  Få doser kvar efter Dalix och General!


   

  Doserna efter de 2 simmentaltjurarna 3-7613 Dalix och 3-7618 General är på väg att ta slut. Finns det intresse att använda någon av dessa tjurar i renrasavel så bör du beställa hem snarast av din husdjursförening eller Viking Genetics.

  2012-08-06


  Dags att skicka in Cert. blankett!


   

  Nu är det åter dags att sända in egenkontrollblanketten för dig som är eller vill bli certifierad avelsbesättning.
  Blanketten finner du på startsidan genom att klicka på "Information om certifiering" sedan "Egenkontrollblankett 2012"

  Maila eller skriv ut och skicka blanketten till: per@simmental.se
  Per Andersson
  Övreby 2
  432 77 TVÅÅKER

  Vid frågor ring Per 0733-196521

  Helst senast 5 september!

  2012-07-29


  Simmental Aktuellt!


   

  Tidigarelagt presstop för tidningen Simmental Aktuellt.
  Sista dag för bokning av annonser mm är 1 Augusti.

  2012-07-22


  Resultat kvalitetsauktion 21/7!


   

                                                               Köpare                                 Pris

  1.  2391 Loffe av Åbuen T-105                  Återköp
  2.  467 Nebbiolo av Sövdeljunga T-110      Ove Conradsson                  50 000
  3.  1003 Origo av Katslösa T-105              Återköp
  4.  507 Rebeka av Bollerup + kalv             Återköp
  5.  572 Lukona av Maltestorp                   Sven-Olle Jansson                21 500
  6.  147 Hirsch av Hog                              Lars Brugg                           22 000
  7.  336 Holdi av Gyllebo                          Sven-Olle Jansson                 24 500
  8.  654 Lone av Stegatorp                       Johan Holmen                       25 500
  9.  354 Polka av Frönshult                       Christer Mårtensson              19 500
  10.385 Weichel av Flundrarp                   Ingvar Olsson                        13 500

  Spermapaket 1:  Christer Månsson    1 400:-
  Spermapaket 2:  Bollerup                 1 150 :-
  Spermapaket 3:  Katarina Boden       2 200:-

  Vinnare av lotterikvigan 350 Hirsch av Frönshult: Lena Johansson, Bäck Simmental

  2012-07-02


  Auktionskatalog sommarträff


  Klicka nedan för att ladda hem auktionskatalog.

   

  Stor fil (5mb) Liten fil (2mb)

   

   

  2012-06-01


  21 juli - Sommarträff med elitauktion av Simmentaldjur


  Lördagen den 21 juli 2012 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till sommarträff med elitauktion av Simmentaldjur.

   

  Årets sommarträff kommer att gå av stapeln i Skånes vackra natur. Dagen inleds med studiebesök hos Per Olsson och Anette Lundström Tullstorp Vankiva i Hässleholm, utsedda till årets nötköttsföretag 2011 i Skåne, som kommer att visa sin bruksbesättnig med inslag av Simmental. Sedan vidare till Christer Månsson Frönshult Simmental i Löberöd för att titta på renrasiga Simmental.
  Kvällen med middag och auktion tillbringar vi på Ringsjöstrand i Hörby sagolikt belägen vid sydöstra stranden av Ringsjön, där det även finns möjlighet till övernattning.
  För att komma till Tullstorp, tag av 117 norr om Hässleholm vid bensinmacken Vankiva kör mot Farstorp vidare mot Ballingslöv c:a 2 km, se skylt. Per Olsson 070-5209373
  Information om vägbeskrivning till Frönshult och Ringsjöstrand kommer att finnas hos Per Olsson.

  Auktionen kommer att omfatta det antal djur som avelsrådet beslutar efter inkomna anmälningar. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via projektor på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.

   

  Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.

   

  Tag tillfället i akt och utnyttja denna möjlighet att sälja och/eller köpa

  ett hon- eller handjur med högsta tänkbara avelsstatus!

   

  I samband med auktionen kommer det under dagen finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmental kvigkalv från Frönshult Simmental.

   

  Preliminärt program:

   

  12.00

  14.00 c:a

  19.30

  21.00 c:a

  Samling med fika Vankiva
  Avfärd till Frönshult
  3 rätters middag
  Auktion

  Anmälan om deltagande senast den 20 juni.

   

  För anmälan om deltagande och frågeställningar kontakta:

   

  Christer Månsson 0706-246963

  E-post: christer.m(a)simmental.se

   

  OBS Bokning och betalning av middag och logi till Ringsjösrand Hörby

  Telnr: 0415-10567 E-post: info(a)ringsjostrand.se senast den 20 juni.

  • Logi i dubbelrum hotell eller stuga 600 kr/person inkl, frukost
  • Stuga för 4 personer 600 kr/person inkl. frukost
  • Enkelrum hotell eller eget rum stuga 900 kr/person inkl. frukost

  Middag på lördagen kostar 340 kr exkl. dryck.

  Vill man anlända till Ringsjöstrand på fredagen finns möjlighet att boka detta.

  2012-05-24


  Studieresa till Schweiz 4-6 juli 2012


  Studieresa till Schweiz 4 - 6 juli 2012, i samarbete med Svenska Simmental Föreningen & LG Husdjurstjänst.

   

  Pris: I 2-3 bädds rum ca 7 900:-/person, för 3 dagar i Schweiz
  Vid enkelrum tillkommer ett tillägg.
  Betala in 4 000 kr som en anmälningsavgift, om Ni ska med!
  Inbetalning och anmälan senast den 28 maj kl 10.00 2012 och inbetalningsdatum gäller som anmälan.

  Max 22 personer, vi kommer att använda principen, ”Först till kvarn får först mala”
  Betala till Bgnr. 5344-6621 och skriv ”Anmälningsavgift Schweiz V 27”

   

  Klicka på bilden nedan för program.

  För mer information, kontakta:

  Lars-Gunnar Samuelsson Mob +46 70-56 75 190
  Linus Nilsson Mob +46 730 58 29 09

   

  2012-05-18


  Ny prövningsomgång!


   

  Inbjudan köttrasprövningen!

  2012-05-05


  Vill du åka till Världskongressen 2012!


   

  Om du är intresserad av att åka till Världskongressen i Tyskland i september 2012 ska du snarast kontakta Christer Månsson eller Rigmor Engström Pettersson.
  Vet vi hur många som vill åka kan resan samordnas och ett program läggas upp.
  Ta kontakt absolut senast 1 juni!

  Christer M:

  Tel: 0413-32215
  Mob. 070-6246963
  E-post: christer.m(a)simmental.se

  Rigmor:

  Tel & fax: 042-236129
  Mob: 070-2831707
  Epost: rigmor(a)simmental.se

  Datum och program för hela världskongressen finner du längst ner till höger på startsidan.

  2012-04-12


  Sweatshirts!


   

  Nu finns marinblå sweatshirts med gul simmentaltext på ryggen att beställa från föreningen.
  Det finns också möjlighet att få det egna gårdsnamnet på vänster bröst.

  Priserna inklusive moms är endast 150 kr st eller 200 kr st om ni även önskar gårdsnamnet tryckt. Detta låga pris gäller om du beställer senast 1 maj 2012. Porto tillkommer.
  (storlek XXXL är något dyrare)

  Skriv ner antalet tröjor storlekar ev gårdsnamn och vem du är som beställer. Skicka sedan din beställning till Anna Pettersson via mail: anonnona_djur@hotmail.com eller via brev Anna Pettersson, Flundrarp Simmental, 260 40 VIKEN.

  Beställningen är bindande.

  2012-03-30


  Resultat tjurauktion!


  Nu har årets auktion på Gunnarp varit. Förra årets rekordpriser var förstås svåra att nå upp till.
  Vi önskar alla köpare lycka till med sin nya tjur.

  För att se priser och köpare av samtliga simmentaltjurar, klicka på länken nedan.


  Sammanställning auktion 2012-03-30!

   

  2012-03-29


  Ändring auktionskatalog!


   

  Katalog nr 8  538 Pinot av Sövdeljunga utgår!

  2012-03-23


  Fortsatt stor efterfrågan på kvigor!


   

  Det finns ett fortsatt stort intresse från utlandet på simmental-kvigor. Efter höstens export till Ryssland har det kommit förfrågningar om köp av både dräktiga kvigor samt årskvigor inför hösten 2012!

  2012-03-13


  Två nya semintjurar!


   

  Viking Genetics har köpt 2 st av årets prövade simmentaltjurar för tappning. De 2 blev
   544 Pommery av Sövdeljunga T 114

  och 1111 Pepper FS av Katslösa T 106.

  2012-03-13


  Auktionskatalog Gunnarp 30/3


   

  Klicka på bilden för att läsa katalogen. (pdf)

  2012-03-07


  Kallelse till NAB:s årsmöte 2012


  Plats Ekerödsrasten.
  Tid Torsdagen 29/3 2011 kl 17.00.

  Program
  17.00 Samling.
  17.15 Information från Köttrasprövningen och SNP, Anita Persson:
  o Tester inom projektet genomisk selektion att presentera i slutet av mars.
  o Året som gått och årets kommande prövning.
  o Vad händer inom SNP.
  Ca 18.00 Årsmötesförhandlingar.
  Ca 18.30 Förtäring

  Anmälan till Martin Bengtsson mobil 0703-18 13 15 eller e-post martin.bengtsson@gossarp.se  

  Sista anmälningsdag 2010-03-23

  Alla hjärtligt välkomna!
  NAB

   

  Kallelse årsmöte (pdf)

  Föredragningslista (pdf)

  Antal ombud per rasförening (pdf) 

  2012-02-27


  Påminnelse årsmöte!


   

  Du har väl inte glömt att vi har årsmöte på lördag i Virserum?
  Inbjudan finns i Nyhetsarkivet här på sidan.
  Har du inte anmält dig kan du göra det snarast till :

  Lars Petersson 070-3649028, lars.p@simmental.se

  2012-02-14


  Preliminära T-tal från Gunnarp 14/2!


  Preliminär T-tals beräkning grupp 2.  Grupp 1 har slutvägning denna vecka.

  Grupp 2

   

  2012-02-10


  Utlottning av semindoser!


   

  Alla deltagare som kommer till årsmötet den 3 mars är med i utlottningen av tjurdoser.
  Varje mötesdeltagare tilldelas ett lottnummer.

   Se inbjudan till årsmötet i tidigare nyheter här på sidan.

  2012-02-07


  Omläggning av KAP!


   

  Kl 24:00 natten mellan 3 och 4 maj kommer man att stänga ner det befintliga KAP programmet.
  Den 7 maj öppnar istället kodatabasen för KAP.

  Mer information om detta kommer framöver.

  2012-02-05


  Nisse godkänd!


   

  Semintjuren Nisse av Gyllebo T110 är nu godkänd för kalvningar enligt Viking Genetics seminavalsprogram.

  2012-02-01


  Preliminära T-tal 31/1!


   

  Preliminära T-tal från prövningsstationen i Gunnarp.

  Grupp1

  Grupp2

  2012-01-30


  Kallelse till Årsmöte


  Kallelse till Årsmöte

  Lördagen den 3 mars 2012 kl. 11:00
  Plats: Hotell Dacke, Virserum


  Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas hjärtligt välkomna
  till årsmöte på Hotell Dacke i Virserum. Samling kl 10:30 för fika innan mötet.


  Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer ändring av § 9 i föreningens stadgar
  att beslutas. Arbetsgruppen kring purebread/fullblood redovisar sitt resultat. Därefter blir
  det mat till självkostnadspris och sedan studiebesök hos Lars Petersson Rödmossa
  Simmental Virserum.


  Tjurdoser kommer att lottas ut bland mötesdeltagarna!


  För planering av mat behöver vi Er anmälan senast den 26 februari 2012.
  Anmälan görs till:
  Lars Petersson 070-3649028, lars.p@simmental.se


  Välkomna!

   


  Vägbeskrivning till Virserum

  skriv ut inbjudan

  2012-01-26


  Resultat av utskickad enkät!


   

  Under hösten hade föreningens medlemmar möjlighet att svara på hur man vill att rasen simmental skall se ut i framtiden.
  Eftersom det kommit fram en del helt bruna men även helt svarta simmental i utlandet så ställdes frågan om vår befintliga rasbeskrivning ska fortsätta att följas vid uttagning av semintjurar mm.

  Av de 59 svar som skickades in tyckte hela 90 % att vi behåller följande rasbeskrivning:

  Köttras med goda mjölkanlag genom sitt ursprung som mellaneuropeisk kombinationsras.
  Färgen är gul, röd eller rödbrun med vita inslag. Vitt huvud, oftast med mindre eller större mörka pigmentfläckar.
  Rasen är av tyngre typ med goda tillväxtegenskaper och förekommer även som kullig.


  7 % ville att rasbeskrivningen skulle omfatta helbruna djur och 3 % även svarta.

  2012-01-21


  Preliminära T-tal 17/1.


  Här kommer de preliminära T-talen från vägningen i Gunnarp 17/1.

  Grupp 1

   

  Grupp 2

  2012-01-17


  Endast en semintjur från 2011.


   

  Av de simmentaltjurar som prövades i Gunnarp säsongen 2010-11 togs det ut 2 st tjurar till semin.
  Endast doser efter Olvert av Esered finns att tillgå när det är dags att inseminera.
  Origo FS av Katslösa ville tyvärr inte "hoppa" och har därför lämnat stationen.

  2012-01-17


  Årsbokstav R!


   

  Årets tjurkalvar döps efter namn som börjar på R.

  2012-01-04


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 3 januari.

   

   

  2011-12-22


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 20 december.

   

  2011-12-19


  Artiklar ur tidningen Nötkött


   

  Klicka på bilderna för att läsa artiklarna. (Pdf-format)

  2011-12-09


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 6 december.

  2011-11-23


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 22 november.

  2011-11-19


  Tyck till om vår rasbeskrivning!


  För ett tag sedan gick det ut en förfrågan där simmental föreningens medlemmar fick ge sin syn på vår beskrivning av rasen.
  Vi har fått in en del svar men det är viktigt att så många som möjligt svarar. Så har du inte skickat in din svarsblankett har du fortfarande chansen.
  Ditt svar är mycket viktigt för rasens framtida utseende!

  2011-11-11


  Preliminära T-tal från Gunnarp 8/11!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 8 november.

  2011-11-02


  Ungdomsgruppen startad!


   

  Under hösten har Svenska Simmentalföreningen startat en ungdomsgrupp. Tanken är att engagera även de yngre medlemmarna i föreningens aktiviteter.
  Redan under Simmentalföreningens 2-dagarsmöte i slutet på september deltog en grupp bestående av Anna Pettersson, Linus Nilsson samt Erik Petersson. Detta har nu bla resulterat i att Svenska Simmentalföreningen även kommer att finnas på Facebook!

  2011-10-27


  Preliminära T-tal 25/10!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 25 oktober.

  2011-10-25


  Resultat Elmia!


   

  Placering Djurnr Namn Ägare Katalognr
  Klass 1
  1 333 POLKA AV FRÖNSHULT FRÖNSHULT SIMMENTAL
  Bästa hondjur, Champion
  111
  2 334 BERGE AV FRÖNSHULT FRÖNSHULT SIMMENTAL,
  Reservchampion
  112
  3 12 LANDERÖDS FLOCKI HÄGGENÄS-LANDERÖDS SIMMENTAL 114
  4 372 P DONAU AV FLUNDRARP FLUNDRARP SIMMENTAL 113
  5 16 LANDERÖDS FABIOLA HÄGGENÄS-LANDERÖDS SIMMENTAL 115
  6 525 LORA AV BOLLERUP BOLLERUPS SIMMENTAL 110
   
  Klass 2
  1 128 BIANCA AV MARSAGÅRD MARSAGÅRD SIMMENTAL 118
  2 318 HIRSCHT AV FRÖNSHULT FRÖNSHULT SIMMENTAL 116
  3 511 FABIOLA AV BOLLERUP BOLLERUPS SIMMENTAL 119
  4 507 REBECKA AV BOLLERUP BOLLERUPS SIMMENTAL 117
   
  Klass 5
  1 5082 ORLANDO AV MARSAGÅRD MARSAGÅRD SIMMENTAL 121
  Klass 6
  1 1019 ORLANDO FS AV KATSLÖSA KATSLÖSA SIMMENTAL 122
  Klass 8
  1 413 J.HELIOS AV MATTARP STENHAMMARS SIMMENTAL,
  Champion handjur + Bäst i rasen
  124
  2 7179 HAT TRICK AV BÄCKABY GUNNARP SIMMENTAL 125

   

  2011-10-13


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 11 oktober.

  2011-10-04


  Ingångs T-tal på prövningen


   

  Klicka här för att se ingångs T-tal på prövningen.

  2011-09-28


  Bilder på prövningstjurar!


  Ni som prövar tjur på individprövningsstationen kan maila bild på er tjur/tjurar till Berit Nilsson. berit@simmental.se
  Har ni inget kort kan ni ta kontakt med Roger Mårtensson snarast så kanske han kan hjälpa er. Roger når ni på 0708-385032.

  2011-09-23


  Inbjudan festkväll för utställare!


  Festligt firande på vårt 50 års jubileum!

   

  Partypolarna står för underhållningen och kommer att ge oss en musikalisk rundtur genom fem decenium.

  Tid: Fredagen den 21 oktober, kl 19.30 i Black & White, Lobby Syd

  Var: Elmia-utställningen

  Meny: Fördrink (öl eller cider), sedan dukas det upp långbord med buffé av svenska traditionella delikatesser + en öl, och kaffe.
  Under kvällen håller baren öppet för den som vill köpa extra förfriskningar.
  Pris: 329:-/person exkl moms.
  Anmälan: Till Roger Mårtensson 0708-385032 senast den 29 september.


  Branschkväll

   

  Årets branschkväll, 19 oktober. Hallarna är öppna mellan kl 17.00 -19.30.
  Önskar ni catering till er monter under kvällen kontakta Sodexo, Sofia Karlsson, tfn 036-15 21 86.

  Endast för utställare och funktionärer.

  2011-09-14


  Ny semintjur!


  Olvert av Esered är nu insatt i seminavelsprogrammet!

  2011-08-15


  Dags att skicka in blankett!


  För er som är certifierade eller vill bli certifierade avelsbesättningar är det nu dags att sända in 2011 års egenkontrollblankett. 

  Kostnaden är precis som förra året 100 kr +  moms.
   

  Skriv ut här från hemsidan och sänd den till:

  Per Andersson
  Marsagård Övreby 2
  432 77 TVÅÅKER

  Vid ev. frågor ring Per 0733-196521 eller någon annan i avelsrådet.

  Senast 10 september sänder ni blanketten!

   

  2011-08-15


  Att tänka på inför Elmia!


  ¤ För er som tänker ställa ut djur på Elmia och behöver boende under tiden är det nu hög tid att boka detta.

  Det visar sig redan vara svårt att hitta något ledigt.

  ¤ Vid anmälan av djur skall ett hälsointyg skickas med. Glöm inte detta!

  ¤ På anmälningsblanketten, i kolumn UNDOMSKLUBBEN, har det smugit sig in streck även i rutorna för klass 1 och 2. Dessa streck ska inte vara där utan det ska gå att anmäla i de klasserna.

  2011-08-10


  Bilder från sommarfesten


   

  2011-08-08


  Elmia 19-22/10-2011


  Klicka på texten för att öppna filerna.

   

  Anmälningsblankett

  Inbjudan

  Program

  2011-08-01


  Resultat från sommarauktion!


  Kvalitetsauktion 30/7-11!

   

      Djur                                          Pris                    Köpare

   

  Äldre tjurar:

   

  Kasmir av Rörum T-109                 29 000:-             Stefan Johansson, Fall Simmental

  Lancelot av Bäckaby T-108             44 000:-             Stenhammar Simmental

  Mustik av Bollerup T-108                37 000:-             Katarina Boden, Hällinge Simmental

  Macahan av Åbuen T-104               26 000:-             Återköp

   

  Ko med kvigkalv:

   

  Lone av Frönshult + kalv                 37 000:-             Lena o Roland Johansson, Bäck Simmental

   

  Dräktiga Kvigor:

   

  Mirta av Katslösa                            17 000:-             Sven-Olle Jansson, Stenhammar

  Regula av Gamlegården                  15 000:-             Återköp

  Florence av Esered                         32 000:-             Katarina Boden, Hällinge Simmental

   

  Kvigor födda 2011:

   

  P Isa av Fall                                   13 000:-             Johan Holmen, Åbuen Simmental

  Aster eller Rebecka av Bollerup        15 000:-             Sven-Olle Jansson, Stenhammar

   

  Spermapaket 1:                                2 100:-            Christer Svensson, Åbuen Simmental

  Spermapaket 2:                                2 100:-            Christer Månsson, Frönshult Simmental

  Spermapaket 3:                                3 500:-            Curt Rehnström, Davidsta Simmental

   

  Lotterikvigan: 819 Golda av Davidsta vanns av Katarina Boden, Hällinge Simmental

  2011-06-22


  Tilldelade platser individprövning!


  Följande besättningar har fått en ellera flera ordinarie platser till årets prövning:

  Abberud Simmental
  Bollerup Simmental
  Bosarp Simmental
  Bäck Simmental
  Bäckaby Simmental
  Conrads Simmental
  Davidsta Simmental
  Davidstorp Simmental
  Esered Simmental
  Fall Simmental
  Forsby Simmental
  Frönshult Simmental
  Gamlegården Simmental
  Hällinge Simmental
  Höjaholm Simmental
  Katslösa Simmental
  Landeröd Simmental
  Loftsgård Simmental
  Långö Simmental
  Maltestorp Simmental
  Marsagård Simmental
  Munkebo Simmental
  Måsebo Simmental
  Rödmossa Simmental
  Rörum Simmental
  Stegatorp Simmental
  Storegården Simmental
  Sövdeljunga Simmental
  Åbuen Simmental
  Änga Simmental
  Örnaholm Simmental

  2011-05-23


  Sommarträff


  Sommarträff med elitauktion

  Lördagen den 30 juli 2011 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till sommarträff med elitauktion av Simmentaldjur.

  Årets sommarträff kommer att gå av stapeln i Södermanland läns vackra natur. Dagen inleds med studiebesök hos Curt Rehnström, Davidsta Simmental, Gnesta som är värd och organisatör med förhoppning att dagen skall bli en trevlig och givande upplevelse.
  Kvällen med middag och auktion tillbringar vi på Solbacka Sport och Konferens, Stjärnhov där det även finns möjlighet för övernattning.

  Auktionen kommer att innefatta max 13 djur. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via projektor på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar.

  Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.
  Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.
   

  Tag tillfället i akt och utnyttja denna möjlighet att sälja och/eller köpa ett hon- eller handjur med högsta tänkbara avelsstatus!

   

  I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmental kvigkalv från Davidsta Simmental.

  Preliminärt program:
  12.00 Samling med fältlunch till självkostnadspris.
  13.00 Curt R.guidar runt på Davidsta.
  16.00 Avfärd till Solbacka, Stjärnhov
  18.30 3 rätters middag
  20.00 Auktion

  Anmälan om deltagande senast den 30 juni.

  För anmälan om deltagande och frågeställningar kontakta:
  Curt Rehnström 0703-328656 E-post: info@davidsta.se
  Christer Månsson 0706-246963 E-post: christer.m@simmental.se
  Lars Petersson 0703-649028 E-post: lars.p@simmental.se

  OBS Bokning och betalning av middag och logi sker till Solbacka Sport och Konferens, Stjernhov. Telnr: 0158-40600 E-post: info@solbacka.se

  Solbackapaket á 975 kr/person. I paketet ingår följande:
  - Logi i rum med dusch och wc, lördag till söndag 30-31/7 2011
  - Trerättermiddag exkl. dryck
  - Frukostbuffé

  Enbart middag på lördagen kostar 375 kr exkl. dryck.

  Vill man anlända till Solbacka fredagkväll betalar man 450 kr/person inkl. frukost.

  För boende i enkelrum tillkommer en avgift på 150 kr.

   

  Villkor för auktionen:
  • Sista anmälningsdag av djur – tisdag 31 maj.
  • Max 13 djur.
  • Djurkategorier: Individtestade äldre (max 5 år) elittjurar med lägst T-tal 103 eller ET tjurar, ko med kalv, dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2011.
  • Nytt för i år att det finns möjlighet att anmäla 2-3 djur i en djurkategori. Där kommer alla djuren att presenteras i katalogen. Den söm bjuder det högsta priset på ropet får välja det djuret han eller hon vill ha. De andra djuren förblir osålda. Detta gäller ej tjurar.
  • Kvigkalv född -2011 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd 200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.
  • Aktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen i maj -11, avkommor efter ”nya importer” behandlas speciellt vad gäller blupindex.
  • Vid många anmälningar används avelsindex samt exteriör som selektering.
  • Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen.
  • Anmälningsavgift: 500 kr/djur.
  • Säljarprovision: 5 %.
  • Återropsprovision: 2 %.
  • Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.
  • Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.
  • Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.
  • Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.
  • Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening) samt kopia på Blupindex och avelsindex från majkörningen 2011.
  • BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1.

  Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708-385032
  Per Andersson tfn 0340-404 65, Mikael Jonasson 0703-870099 eller Lars Svensson tfn 0418-66 21 66.

  Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

  Svenska Simmentalföreningen
  Styrelse och avelsråd

  2011-05-23


  Inbjudan till årets prövning!


   

  Anmälan till individprövningen 2011-2012.

   

  Anmälan skall vara Sven-Åke Lövgren, Skånesemin tillhanda senast 3 juni 2011.

  2011-05-06


  Mustik av Bollerup godkänd  Semintjuren Mustik av Bollerup är nu godkänd för seminavelsprogrammet!

   


  2011-04-03


  Auktionsresultat Gunnarp!


  Resultat från tjurauktionen, denna gång med köpare inlagd:

   

  54 nötkreatur - Simmental - 7422 Nisse av Gyllebo                   Bo Magnusson          162000 kr
  55 nötkreatur - Simmental - 1633 Orion av Stegatorp               Claes Ebbe Alwén      75000 kr
  56 nötkreatur - Simmental - 5248 Ouzo av Gamlegården           Conny Karlsson         75000 kr
  57 nötkreatur - Simmental - 2366 Olvert av Esered, SEMINTJUR  INTE SÅLD -
  58 nötkreatur - Simmental - 6666 Obelix av Bollerup                  Jan Pettersson         44000 kr
  59 nötkreatur - Simmental - 1227 Onslow av Frönshult              Christer Mårtensson 78000 kr
  60 nötkreatur - Simmental - 1638 Orvar av Stegatorp                Siv Blücher              58000 kr

  61 nötkreatur - Simmental - 527 Ossi av Maltestorp                   Christer Svensson    80000 kr
  62 nötkreatur - Simmental - 514 Obelix av Sövdeljunga              Allan Ekstrand         50000 kr
  63 nötkreatur - Simmental - 1003 Origo FS av Katslösa, SEMINT   INTE SÅLD -
  64 nötkreatur - Simmental - 7285 Okej av Fall                           Per-Sigvard Nilsson 66000 kr
  65 nötkreatur - Simmental - 7381 Ofta av Flundrarp                   Lennart Strandell    46000 kr
  66 nötkreatur - Simmental - 5076 Orkan av Marsagård               Stefan Karlsson      32000 kr
  67 nötkreatur - Simmental - 1051 Ossi av Storegården               Henry Holmgren     46000 kr
  68 nötkreatur - Simmental - 219 Optimist av Bäck                      Sofia Persson         82000 kr

  2011-04-01


  Rekordpriser på auktionen i Gunnarp!


  När det var dags för auktion på den första omgången individtestade köttrastjurar på Gunnarp i Hörby

  fick vi se en toppnotering på hela 162 000 kr för semintjuren Nisse av Gyllebo T110!

  De 13 simmentaltjurarna såldes till ett snittpris på drygt 68 000 kr!

  Här följer listan på samtliga tjurars priser.

  (Köpare av tjurarna hade vid denna tidpunkt inte kommit webmaster tillhanda)

   

         Ras                       Namn                                                Säljare                                                                                                                                                                                             

   

  54  Simmental - 7422 Nisse av Gyllebo                            Viking Genetics AB                 162000:-
  55  Simmental - 1633 Orion av Stegatorp                       Bo Magnusson                          75000:-
  56  Simmental - 5248 Ouzo av Gamlegården                   Anders Odell                             75000:-
  57  Simmental - 2366 Olvert av Esered,SEMINTJUR         Claes Lorentzen                               0:-
  58  Simmental - 6666 Obelix av Bollerup                         Bollerups Lantruksuniversitet  44000:-
  59  Simmental - 1227 Onslow av Frönshult                     Christer Månsson                      78000:-
  60  Simmental - 1638 Orvar av Stegatorp                      Bo Magnusson                           58000:-
  61  Simmental - 527 Ossi av Maltestorp                          Rune Birgersson                       80000:-
  62  Simmental - 514 Obelix av Sövdeljunga                     Tomas Henriksson                     50000:-
  63  Simmental - 1003 Origo FS av Katslösa, SEMINTJUR  Gert Nilsson                                       0:-
  64  Simmental - 7285 Okej av Fall                                    Sofia Persson                            66000:-
  65  Simmental - 7381 Ofta av Flundrarp                          Rigmor Engström-Pettersson   46000:-
  66  Simmental - 5076 Orkan av Marsagård                     Per Andersson & Charlotte      32000:-
  67  Simmental - 1051 Ossi av Storegården                     Joakim Petersson                      46000:-
  68  Simmental - 219 Optimist av Bäck                             Roland & Lena Johansson         82000:-

  2011-03-27


  Auktionsmiddag!


  Efter tjurauktionen arrangeras gemensam middag på Ekerödsrasten.

  Anmälan senast 28/3 till jens@sjovangen.com eller till ditt kontaktråd.

  Middagen kostar 130 kr. Ta med jämna pengar.

  2011-03-24


  Klassegrare MILA 2011!


  Klass 1 Kvigor födda 1/2-30/4 2010:

   

  1. 128 Bianca av Marsagård

   

  Klass 2 Kvigor födda 1/12-31/1 2010:

   

  1. 318 Hirscht av Frönshult

   

  Klass 3 Tjurar födda 2010:

   

  1. 1019 Orlando FS av Katslösa

   

  Klass 4 Tjurar födda 2009:

   

  1. 901 Next FS av Katslösa

   

  Klass 5 Tjurar födda 2008:

   

  1. 829 Max av Katslösa

   

  Klass 6 Tjurar födda 2007:

   

  1. 7242 Lancelot av Bäckaby

   

  Klass 7 Tjurar födda 2006 och äldre:

   

  1. J. Helios av Mattarp

   

  Champion Kvigor: 318 Hirscht av Frönshult

  Reservchampion Kvigor: 507 Rebecka av Bollerup

   

  Champion Tjurar: 1019 Orlando FS av Katslösa

  Reservchampion Tjurar: J. Helios av Mattarp

   

  Bäst i rasen: 1019 Orlando FS av Katslösa

  2011-03-16


  Program & karta för MILA 2011


  Klicka på bilderna för att se program och karta.

   

  Skånesemin och Skånemejerier bjuder till samkväm i hästarenan för alla utställare på fredagkvällen, anmälan till skånesemins växel (0415 195 00) senast måndag 21/3.

   

   

  2011-03-15


  Auktionskatalog


  1:a april är det auktion på årets prövningstjurar i Gunnarp, Hörby. Här kan du ladda ner katalogen.

  2011-03-13


  Nya semintjurar!


  Viking Genetics har i år valt att sätta in 2 st simmentaltjurar från individprövningen i semin. Dessa 2 är:

   

  1003 Origo av Katslösa T-105 

   

  2366 Olvert av Esered T-112

   

  Båda tjurarna har en härstamning som är relativt lite använd bland våra tidigare semintjurar.

  En mera ingående presentation av tjurarna kommer lite längre fram att göras här på sidan.

  Dessa tjurar var avelsrådets förstaval.

  2011-02-28


  Kallelse NAB:s årsmöte


  Kallelse till NAB:s årsmöte.

  Plats: MILA. Fråga efter vilken lokal i rasföreningarnas montrar.
  Tid: Fredagen 25/3 2011 kl 9.30.

  Program:
  09.30 Samling med kaffe.
  Ca 9.45- 10.15 Information av Virpi Welling från svenska djurhälsovården om Para TB programmet.
  Ca 10.15 Årsmötesförhandlingar.

  Missa inte heller:
  12. 30–13.30 Showmanship Köttrasungdom i visningsringen.
  13. 30–14.30 SM i Showmanship Köttrasdjur i visningsringen

  Anmälan till Martin Bengtsson mobil 0703-18 13 15 eller e-post martin.bengtsson@gossarp.se

  Sista anmälningsdag: 2010-03-18!

  Alla hjärtligt välkomna!
  NAB

   

  Se föredragningslista här

  2011-02-02


  MILA 2011


  Det finns fortfarande platser för att anmäla djur till utställningen 24-26 mars.
  Passa på att visa era bästa djur. Anmälan hålls öppen till 10/2.

  2011-01-27


  Årsmöte 5 mars


  Kallelse till årsmöte

   

  Lördagen den 5 mars 2011, kl. 11.00
  Plats: Ekerödsrasten, Hörby.

  Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen är hjärtligt välkomna.

  Förutom sedvanlig årsmötesförfarande kommer styrelsen att föreslå ändring av paragraf 9 i föreningens stadgar.

  Efter mötet, äts det mat till självkostnadspris, och därefter är det studiebesök hos Anders Åkesson på

  Häggenäs - Landeröd Simmental i Hörby.

  Anmäl er senast 1 mars till Christer Månsson
  christer.m@simmental.se
  070-6246963

  2011-01-26


  Årsbokstav P


  I år har vi kommit till bokstaven P när tjurkalvarna skall döpas, tex Petter, Pontus osv.

  2011-01-20


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


   

  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 18 januari.

  2011-01-08


  T-tal 4/1-11!


  T-tal 4/1-11 från individprövningen i Gunnarp.

  2011-01-05


  Anmälningsblankett MILA 2011


  Observera att yngre kvigor kan vara födda så sent som 30/4-10, pga att MILA ligger lite senare än tidigare år.

  23-26 mars.
  Anmälan skall vara inne senast 23/1-2011!

   

   

  Klicka här för att öppna anmälningsblanketten

  2010-12-27


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 21 december.

  2010-12-08


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 7 december.

  2010-12-01


  Simmental uppfödare roar sig på köttriksdagen!


   

  2010-11-25


  Preliminära T-tal från Gunnarp!


  Klicka här för att se preliminär t-tals beräkning från 23:e november. (pdf)

  2010-10-13


  Invigning på Gunnarp 27/10!


  Invigning av Individprövningsstationen i Gunnarp

  Det är med stor glädje som Svensk Köttrasprövning härmed inbjuder till invigning av vår nya Individprövningsstation i Gunnarp, Hörby.

  Program
  10:00 Stationen öppnar för besökare med möjlighet att se tjurarna
  10:30 Pressträff
  11:30 Lars-Göran Pettersson, ordförande LRF, inviger stationen

  Mellan kl 10.00 till 11.00 bjuder Färs & Frosta Sparbank på frukost och kl 12.00 bjuder Scan på grillunch.

  I samband med invigningen hålls en minimässa där leverantörer, samarbetspartners och ägare kommer att ställa ut.

  Som alltid gäller det att ingen kontakt med idisslare får ske inom 12 h före besöket för att förhindra att smittor förs in.

  För deltagande krävs anmälan senast tisdagen 19/10, anmälan görs via e-post till jens@sjovangen.com eller med brev till Jens Fjelkner, Åhusvägen 115, 291 76 Rinkaby.

  Att komma till Gunnarp görs enklast via väg E22, Gunnarp ligger strax norr om Hörby. Norrifrån passeras Linderöd och efter några minuter finns en avtagsväg åt höger mot Häglinge, efter 700 m når ni Gunnarp där ni svänger in till höger därefter första grusvägen till vänster.

  Söderifrån passeras Hörby och Ekerödsrasten på väg E22 och därefter avfart åt vänster mot Häglinge.

  Jens Fjelkner
  VD Svensk Köttrasprövning AB

  2010-09-28


  MILA-mässa 23-26 mars 2011


   

  I mars 2011 är det dags för MILA-mässa.

  Börja att se ut lämpliga djur redan nu!

   

  Mer information kommer..

  2010-09-16


  Startvägning på Gunnarp


   

  Nu har tjurarna i grupp 1 blivit startvägda. Aktuella vikter hittar du på Svensk Köttrasprovning.

  2010-07-25


  Resultat elitauktion!


  Årets elitauktion gick av stapeln på vägkrog Tolånga 17 hos Ann o Thomas Persson, Davidstorp.
  Svenska Simmentalföreningen får tacka för en trevlig sommarträff.

  Resultat från elitauktionen!

  2010-06-19


  Reklamartiklar!


  Ska du åka på Simmentalföreningens sommarträff den 24/7 och vill köpa tröja, keps, väst eller något annat kan du maila Rigmor, så tar hon med dina saker dit.

   

  Någon försäljning på plats kommer inte att ske i år.

   

  Självklart går det att beställa artiklar som vanligt här på sidan också. Maila flundrarp@passagen.se

  2010-06-17


  Tilldelade prövningsplatser!


  Efter avelsrådets selektering är det nu klart hur de 34 platserna på prövningsstationen i Gunnarp har fördelats. Kalvarnas hälsostatus, vikt mm kan dock förändras under resans gång, vilket innebär att några av de 16 reserver som utsetts mycket väl kan komma att ersätta dagens utvalda tjurar. Avelsrådet kunde vid selekteringen konstatera att det fanns väldigt många intressanta tjurkalvar anmälda i år.

   

  Klicka här för att se vilka besättningar som fått årets prövningsplatser!

  2010-06-11


  Sommarträff!


  24 juli är det dags för årets sommarträff med Elithondjurs auktion.
  Pga begränsat antal platser är det endast för medlemmar i Svenska Simmentalföreningen.

   

  Inbjudan

  2010-05-03


  Nisse klar!


  Nisse av Gyllebo T-110 är nu klar att börja använda i semin!

  2010-05-03


  Tyck till!


  Under hösten 2010 kommer en del förändringar att ske på hemsidan. Bla för att göra den mera innehållsrik.
  Har du som medlem förslag på vad du vill att hemsidan skall innehålla så kan du maila ditt förslag till marsen1@hotmail.com.
  Samtliga förslag kommer att disskuteras av styrelsen och användas om vi finner det som en bra och genomförbar idé.


  « Tillbaka