Inbjudan till individprövningen på Gunnarp!

2017-05-15

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa prövningsomgång 2017/2018.

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod.

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i den svenska nötköttsproduktionen.

Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar Gunnarp via auktionen.

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening.
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019.