Anmälan Gunnarp

2017-04-21

Nu börjar det närma sig anmälan av tjurkalvar till nästa prövningsomgång på Gunnarp.

Nu börjar det närma sig anmälan av tjurkalvar till nästa prövningsomgång på Gunnarp.

Inbjudan har inte skickats ut ännu men om ni har intressanta tjurkalvar i er besättning är det av största vikt att ni rapporterar in kalvning före 1 maj.

Är ni osäkra på om betäckning/inseminering av modern har blivit korrekt inrapporterad så undersök gärna detta före 1/5.
Denna datum görs det en "körning" och vårens kalvar får sina index. Varje år händer det att någon eller några tjurar som anmäls saknar härstamning och index. Utan denna information kan vi tyvärr inte tilldela dem någon plats på stationen.

Om ni har frågor kontakta gärna någon av oss i avelsrådet.