Bild från Gunnarp

provningen 3

Årets prövningstjurar börjar känna sig hemma på Gunnarp!