Information om certifierade
avelsbesättningar

 

Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bl. a. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras. Därför har vi påbörjat arbetet med att certifiera avelsbesättningar. Alla avelsuppfödare har möjlighet att ansluta sig till detta program.

 

Detta menas med certifierade avelsbesättningar. (pdf)

Detta krävs för att vara Certifierad Avelsbesättning. (pdf)

Egenkontroll blankett 2016. (pdf)