Avelsrådet

Seminguide 2018

Trall

Medelstor tjur med utmärkt exteriör. Välbalanserad blup-profil med mycket bra tillväxtegenskaper. Höga delindex, kalvningsegenskaper på medelvärden. Allroundanvändning.

Testo

Medelstor exteriört stark tjur. Välbalanserad blup-profil, alla delindex klart över 100. Avelsvärdena för kalvvikter och kalvningsförlopp talar för lätta kalvningar. Tjuren kan således med fördel användas till kvigor. Testo är homozygotiskt polled.

Spartacus

Reslig tjur av mycket bra typ. Tjur med mycket goda tillväxtanlag. Förmodad nedärvning av något lättare kalvvikter än medel inom rasen. Blodförnyelse via fadern PHS World Wide 14W. Allroundanvändning

Samson

Reslig tjur av mycket bra typ. Tjur med mycket goda tillväxtanlag.

Rustik

Mycket reslig lång tjur av mycket bra typ. Säker härstamning med samma moder som semintjuren Mustik. Ny blodslinje via fadern engelske tjuren Omorga Volvo. Mycket bra tillväxtanlag.

Pommery

Har som sin far mycket bra moders- produktions- och slaktkroppsegenskape.

Pepper

Tjuren har en bra exteriör. Ny härstamning efter homozygotiskt pollade tjuren Prostock Hickory från Kanada.

Rego

Reslig korrekt tjur av mycket bra typ. Mycket välbalanserad blupprofil med bra delindex. Bra tillväxt och mjölkanlag. Avelsvärdena för kalvvikter och kalvningsförlopp talar för att tjuren med fördel kan användas på kvigor.

Nisse

Nisse av Gyllebo är en tjur med mycket bra exteriör. Välmusklad, harmonisk och av utmärkt typ. Tjuren har en jämn blup- profil som talar för allroundandvändning.

Mustik

Tjuren har en stark exteriör och säker härstamning med den svenska semintjuren Impuls som far och Danske Hedetoft United som morfar.

Ludde

En tjur med starka tillväxtgener efter fadern 264 Fjodor. Bra exteriör.

Ulster

Unicorn

Unne

Eugen

Tjur som tillför storlek, tillväxt och bra slakt-kroppsegenskaper. Används med fördel på små kompakta hondjur. Förmodligen homozygotisk nedärvare av polled.

Elit

Allroundtjur som tillför utmärkt goda mjölk-egenskaper samt mycket bra slaktkropps-egenskaper. Mycket hög tillväxtkapacitet.

Importtjurar

742 Loden

Hornad tjur från Österrike. Har fått exteriört sett vackra djur i Sverige. Inga svåra kalvningar har rapporterats. En tjur som bör tillföra mycket bra mjölkanlag.

1910 Steinadler

Homozygotiskt polled tjur från Tyskland. En välmusklad tjur som 2010 har sina första ettårsavkommor. En riktig lättkalvare där avkommorna har låga födelsevikter. Tyvärr har en del djur efter Steinadler ej fått tillfredställande benkvalitet.

WKF Romeo 23P

Polled tjur från Kanada. De 25 avkommor som hittills är födda (maj 2010) ser lovande ut, välmusklade. Inga kalvningsvårigheter har rapporterats varken efter kor eller kvigor.

Omorga Volvo

Hornad tjur från England. Semineras för första gången med i Sverige under våren 2010. Enastående avelsvärde i sitt hemland. Använd honom gärna på hondjur med mycket polled i härstamningen.

Worldwide

Välmusklad tjur med förmodat bra slaktkroppsegenskaper. Bra modersegenskaper med goda mjölkanlag. Bra avelsvärde för kalvningar.