Bli medlem

Vill Du bli en av oss som tycker att dessa djur tilltalar oss allra mest?

Svenska Simmentalföreningen hälsar Dig välkommen som medlem och Du får då tillgång till mycket trevligt och lärorikt i form av:

Avelsrådet

Hjälper Dig med rådgivning om hur Din besättning ska nå avelsframgångar. Avelsrådet håller Dig uppdaterad om ev. sperma importer, embryo förmedling m.m.

Tidningen

Tidningen Simmentalaktuellt utkommer en gång per år. Massor av intressant läsning om vad som händer i vår förening. 

Möten och besök

Sommarmöte och Årsmöte med gårdsbesök anordnas.

Råd och hjälp

Du har möjlighet att få råd och hjälp av andra medlemmar i föreningen.

Reklam

Simmentalföreningen har mycket trevliga reklamartiklar. 

Mässor och utställningar

Du får möjlighet att delta på mässor och utställningar, en mycket trevlig samvaro och gemenskap. Föreningen bekostar anmälningsavgift till utställningar.

Detta och mycket mer ingår i Din medlemsavgift om 300 kr/år + service avgift (baserad på antalet stamboksförda djur i Din besättning).

Bli medlem