Certifierade besättningar

Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bl. a. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras.

Information om certifierade avelsbesättningar

Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bl. a. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras. Därför har vi påbörjat arbetet med att certifiera avelsbesättningar. Alla avelsuppfödare har möjlighet att ansluta sig till detta program.

Detta menas med certifierade avelsbesättningar. (pdf)
Detta krävs för att vara Certifierad Avelsbesättning. (pdf)
Egenkontroll blankett 2021. (pdf)

 

Certifierade Avelsbesättningar i Svenska Simmentalföreningen:

Björnahult Simmental
Bollerup Simmental
Boogård Simmental
Fall Simmental
Flundrarp Simmental
Frönshult Simmental
Gyllebo Simmental
Holsby Simmental

Häggenäs-Landeröd Simmental
Katslösa Simmental
Kvarnarna Simmental
Loftgårds Simmental
Mannarp Simmental
Marsagård Simmental
Maxstad Simmental
Munkebo Simmental

Måsebo Simmental
Rönneberg Simmental
Storegården Simmental
Tyenslund Simmental
Skåne-Tranås Simmental
Åbuen Simmental
Änga Simmental
Örnaholm Simmental