Om föreningen

De första Simmentaldjuren kom till Sverige 1974-75. Det var ca 800 djur som importerades från Schweiz. Under senare delen av 70-talet och början av 80-talet importerades djur från Österrike, varav en del via Danmark. Under 90-talet importerades de första polled Simmentaldjuren från dels Danmark men främst från Canada, även import från Österrike förekom.

I dagsläget består importen huvudsakligen av sperma och i viss mån embryon från Canada, Österrike och Danmark.

Svenska Simmentalföreningen bildades år 1974. Dräktiga hondjur som är registrerade i föreningen av våra medlemmar har sedan dess ökat till 1756 st år 2020. Aktiva medlemmar var år 2020 126 st.