Sommarträff med elitauktion

2017-05-25

Lördagen den 15 juli 2017 inbjuder Svenska Simmentalföreningen till sommarträff med elitauktion av Simmental.

Dagen kommer att inledas med studiebesök hos Claes Håkan Lorentzen Esereds Simmental Ätran och Anders Eliasson Loftsgård Simmental Gislaved, besättningar som varit med sen starten av import av Simmental till Sverige och vars avelarbete har bidragit till att Simmental är en av de ledande köttraserna i landet. Loftsgård kommer också att visa upp sin fiskodling av lax. Kvällen tillbringar vi sedan på Påarps Gård med middag, underhållning och auktion samt möjlighet till övernattning, www.paarpsgard.se

Auktionen kommer att innefatta ko med kalv, dräktiga kvigor och kvigkalvar födda 2017 samt Fritt val av någon djurkategori eller
ur hela besättningen. Anmälda djur kommer att selekteras av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via datorkanon på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.
Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett.

I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en Simmentalkviga född 2017 från Esered eller Loftsgård.

Preliminärt program.
11.00 Samling med lunch på Esered 0705922176
14.00 Loftsgård fika
17.00 Påarps Gård inkvartering och mingel
18.30 En tre rätters ?rejäl ? middag
Underhållning samt auktion

Maten under dagen 525 kr exkl. dryck/person som betalas i samband med anmälan.

Boende finns på Påarps Gård eller i närheten och bokas av var och en till Påarps Gård 0325-53011 eller info@paarpsgard.se
Dubbelrum 595 kr/person inkl. frukost

Anmälan som är inbetalning för mat senast 20 juni till bankgiro 195-3884
Ange vad anmälan avser.

Information:
Christer Svensson 070-8308388 E-post christer.s@simmental.se
Christer Månsson 070-6246963 E-post christer.m@simmental,se

Villkor för auktionen:
Sista anmälningsdag av djur med bifogat foto ? Onsdag 31 maj 2017.
Djurkategorier: Ko med kalv, dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2017. Fritt val av någon djurkategori eller ur hela besättningen.
Kvigkalv född -2017 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd 200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.
Aktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen i maj -17, avkommor efter ?nya importer? behandlas speciellt vad gäller blupindex.
Vid många anmälningar används avelsindex samt exteriör som selektering.
Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som kan delta på auktionen.
Anmälningsavgift: 500 kr/djur.
Säljarprovision: 5 %.
Återropsprovision: 5 %.
Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.
Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten.
Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.
Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.
Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.
Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening) från majkörningen 2017.
BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1
Köparen äger rätt att kräva prov för salmonella före leverans.

Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708-385032 E-post roger@simmental.se

Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

Svenska Simmentalföreningen
Styrelse och avelsråd