Resultat elitauktion

2017-08-02

Resultat elitauktion Påarps Gård 15/7-2017

Dräktiga kvigor
314 Laura av Bäck 37.000 kr
Säljare: Roland och Lena Johansson Bäck Månstorp
Köpare: Ingrid och Christina Johansson Väderlanda

558 Conrads Marisa 29.500 kr Säljare: Ove Konradsson Hälsingsgården
Köpare: Per och Charlotte Agrell Marsagård

563 Conrads Isa 28.500 kr
Säljare: Ove Konradsson Hälsingsgården
Köpare: Elisabet Randholm Könarps Röneberg

568 Florence av Esered 25,000 kr
Säljare: Claes Lorentzon Esered
Köpare: Stenhammar Godsförvaltning Flen

235 Kaiserin av Loftsgård 30.500 kr
Säljare: Anders Eliasson Loftsgård
Köpare: Vita Fall AB Ljusfallshammar

584 Conrads Heida 31.000 kr
Säljare: Ove Konradsson Hälsingsgården
Köpare: Stefan och Sanna Soleskog Övraby Gård

Obetäckta kvigor 427 Ariane av Frönshult 28.500 kr
Säljare: Christer Månsson Frönshult Köpare: Stefan och Sanna Soleskog Övraby Gård

109 Finetli av Tyenslund 21.000 kr
Säljare: Daniel Mosell Tyenslund
Köpare: Anders och Carina Nordling Örnaholm

Fritt val hondjur - Stenhammar 34.500 kr Säljare: Stenhammars Godsförvaltning Flen
Köpare: Lars Brugg Åsaka Munkebo

Lotterikvigan 579 Fyrst av Esered vanns av Ingrid Johansson Väderlanda

Semindoser från Semex vanns av Pär och Marina Björnerman

Semindoser från Frönshult vanns av Klara Mosell Tyenslund