Kursdag med tema genetik och avelsplanering

nab

2017-09-12

Under oktober 2017 anordnar NAB en kursdag med temat grundläggande genetik och avelsplanering
på tre olika orter i landet.
Kursdagen erbjuds på följande platser:
19 okt 2017 Hörby, kl 9.30 - 15.00
24 okt 2017 Jönköping, kl 9.30 - 15.00
26 okt 2017 Örebro, kl 9.30 - 15.00

Kursledare är Helena Stenberg, Svenska Köttföretagen AB, och kursen kommer att ta upp följande:
- Grundläggande genetiska termer som tex kromosom, arvbarhet och genetiska samband
- Vilka egenskaper är aktuella att förbättra i en dikobesättning? Vad kännetecknar dessa
egenskaper genetiskt? Hur kan egenskaperna mätas och registreras? Vilken avelsmetod
passar för olika egenskaper?
- Vad är ett avelsmål och hur många egenskaper kan man ha med i ett avelsmål?
- Vad innebär en avelsvärdering? Vilka officiella avelsvärden finns och hur tolkar jag dem? Vad
betyder avelsvärdena i pengar?
- Exteriörbedömning -hur och varför?
- Individprövning - vilka egenskaper mäts och hur redovisas de?

Kursavgift
Kursen anordnas med hjälp av medel från landsbygdsprogrammet varför kursavgiften kan reduceras
till 500 kr per person. Kostnaden för fika och lunch tillkommer.
Anmälan görs till helena.stenberg@kottforetagen.se eller per sms till 070-915 20 91. Senast 14
dagar före respektive kurstillfälle behöver vi din anmälan d v s den 5 okt till Hörby, den 10 okt till
Jönköping och den 12 okt till Örebro. Anmälan är bindande.
Har du frågor kring kursdagen får du gärna maila till helena.stenberg@kottforetagen.se eller
kontakta någon i NAB:s styrelse.
Välkommen!