Bild från Gunnarp

provningen 3

2017-09-21

Årets prövningstjurar börjar känna sig hemma på Gunnarp!