FOTO PÅ PRÖVNINGSKALVAR

2017-10-21

Fortfarande saknas bilder på prövningskalvar.

För er som inte skickat in bilder på prövningskalvar och och deras mödrar ombedes ni göra det snarast möjligt enligt tidigare instruktioner.