T-TAL 2017-12-19

2017-12-19

i nedanstående länk preliminära T-tal från dagens vägning.