PREL T-TAL 2018-02-13

2018-02-15

Observera att endast grupp 2 är vägda detta datum.