T-TAL PREL SAMT INGÅNG

2018-10-11

I nedan länk preiliminära T-tal per den 9/10 -18 vilka också innehåller ingångs T-talen för tjurarna.