PREL T-TAL 2018-12-04

2018-12-06

För preliminära t-tal per den 4/12 se nedan.