Slutvägning samt 365-dagarsvikt för grupp 2

2020-02-27

Nu har även grupp 2 slutvägts. Länk till resultaten finns nedan.