Kallelse NAB:s årsmöte

2020-02-27

Länkad nedan finns kallelse till NAB:s

Vill man delta på middagen efter årsmötesförhandlingarna måste detta anmälas.