Sommarträff inställd & webbföreläsning

2021-04-11

Vi måste tyvärr ställa in sommarträffen 2021 på grund av pandemin. Vi ser fram emot en sommarträff 2022 istället!

Vi kan istället bjuda in till webbföreläsning med tema bete. Läs mer i den bifogade filen!