Webbföreläsning genomisk selektion

2021-05-30

Den 7 juni kl 19 inbjuder vi alla medlemmar till en webbföreläsning om genomisk selektion.

Läs mer på inbjudan här nere.