Digital elitauktion inställd

2021-08-02

På grund av för få anmälningar till elitauktionen ställer vi tyvärr in den i år.
Istället hoppas vi på en fysisk sommarträff med auktion nästa år!