Diskussion om Prövningstalet

2021-11-12

Från och med prövningsomgången 2022/2023 på individprövningsstationen kommer prövningstalet, även kallat P-talet, att vara auktionsgrundande. Vi vill därför bjuda in till ett möte den 2 december där vi går igenom P-talet, med efterföljande diskussion om prövningstalet.

Datum: 2 december
Tid: 19-20.30

Anmälan sker senast dagen innan mötet till Sanna Soleskog, ovrabo@hotmail.com. Länk skickas sedan ut till de anmälda.