Vi bjuder på anmälningsavgiften till Elmia

2022-08-29

Till årets Elmia bjuder Simmentalföreningen våra medlemmar på anmälningsavgiften för Simmentaldjuren.