Program Elmia

2022-09-25

Här nedan finner ni programmet för visningarna av nötkreaturen på Elmia 2022

Onsdag den 19 oktober 09.00-17.00
Ungdomarnas dag samt visningar av utställningsdjuren

Kl 09.30 Invigning av Elmia
Kl 10.00 Köttdjur; Charolais & Hereford.
Kl 10.30 Mjölkkor; Holstein & SRB/Ay
Kl 11.00 Uppvisning, ungdomsklubben kött
Kl 11.30 Mjölkkor; Jersey
Kl 11.50 Köttdjur; Angus & Simmental
Kl 12.10 Prisutdelning Årets Djurskötare och Ungdomsdiplomet
Kl 12.20 Sara klassen
Kl 12.40 Mjölkkor; Holstein & SRB/Ay
Kl 13.10 Köttdjur; Blonde D´Aquitaine & Limousin.
Kl 13.40 Köttdjur; Dexter och Galloway
Kl 14.00 Bedömning Sire Priset
Kl 15.30 Bedömning Showmanship mjölk ungdom


Torsdag den 20 oktober 09.00 ? 17.00
Köttdjurens dag
Bedömningar och prisutdelning RING A RING B

Kl 09.00 Hereford Kl 09.00 Simmental
Kl 11.00 Charolais Kl 11.00 Blonde
Kl 11.45 Limousin
Kl 13.00 Dexter Kl 13.00 Angus
Kl 13.30 Galloway
Kl 14.00 SM i Showmanship kött, vuxna
Kl 14.30 Showmanship, kött ungdomar
Kl 15.30 Köttrasernas Best in Show


Fredag den 21 oktober 09.00-17.00
Mjölkkornas dag
Bedömningar och prisutdelning

Kl 09.30 Jersey
Kl 09.45 Saraklass
Kl 09.50 Jersey-champion
Kl 10.00 Holstein
Kl 13.15 Saraklass
Kl 13.30 Holstein-champion
Kl 14.00 SRB/AY
Kl 16.00 Saraklass
Kl 16.15 SRB-champion
Kl 16.00 Lottdragning "lotterikalven" i NABs monter