Kallelse årsmöte 2023

2023-01-31

Alla medlemmar i Svenska Simmentalföreningen hälsas hjärtligt välkomna till Tolånga 17 med samling och fika kl. 10:00

Lördagen den 4 mars 2023 kl.11:00
Plats: Tolånga 17, Sjöbo

Stora Tolångavägen 99-20, 275 92 Sjöbo

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter blir det mat till självkostnadspris och sedan studiebesök på Skåne-Tranås Simmental, Skåne-Tranås.

För planering av mat behöver vi er anmälan senast den 25 februari 2023.

Anmälan görs till:
Daniel Mosell
Mobil: 0708-338688
E-post: daniel.mosell@gmail.com

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.