Styrelsemedlemmar

Roger Mårtensson

Ordförande
Ledamot i Nordiska Samarbetsgruppen för Simmental. Ledamot i NAB. 

Adress
Bollerup Simmental
Vagnvägen 9
271 72 Köpingebro

Kontakt
Mobil: 070-8385032
E-post: roger.martensson76@gmail.com

Anders Åkesson

Vice ordförande
Ledamot i avelsrådet. 
Ledamot i kontaktrådet för Svensk köttrasprövning AB

Adress
Fundersed 4349
242 94 Hörby

Kontakt
Mobil: 0702-393046
E-post: andersakesson@live.com

Sanna Soleskog

Sekreterare
Ansvarig för föreningsspalten i Nötkött

Adress
Övrabo Gård 1
573 93 TRANÅS

Kontakt
Mobil: 072-562 21 32
E-post: ovrabo@hotmail.com

Marina Björnerman

Styrelseledamot
Utställningar och monter, reklamartiklar

Adress
Björnahult 310
382 94 Nybro

Kontakt
Mobil: 0709-45 22 19
E-post: pom.bjornerman@telia.com

Stefan Johansson

Styrelseledamot
Kassör

Adress
Fall Simmental
Fall
610 10 Ljusfallshammar

Kontakt
Telefon: 0122-40043
Mobil: 070-3448377
E-post: sofia@vitafall.se

Filip Nilsson

Styrelsesuppleant
Annonsering, e-postutskick, hemsida & Simmentalaktuellt

Adress
Gunnarp Kronogården
513 95 Fristad

Kontakt
Mobil: 0730-58 22 53
E-post: filip.g.nilsson@gmail.com

Daniel Mosell

Styrelsesuppleant

Adress
Tyenslund Simmental
Vallarumsvägen 29-1
275 68 Vollsjö

Kontakt
Mobil: 0708-338688
E-post: daniel.mosell@gmail.com