Styrelsemedlemmar

Mikael Jonasson

Ordförande
Ledamot i Nordiska Samarbetsgruppen för Simmental.

Adress
Katslösa Simmental
Katslösa 213
274 62 Ryds gård

Kontakt
Mobil: 070-387 00 99
E-post: m-jonazon@hotmail.com

Anders Åkesson

Vice ordförande
Ledamot i NAB. 
Ledamot i kontaktrådet för Svensk köttrasprövning AB

Adress
Fundersed 4349
242 94 Hörby

Kontakt
Mobil: 0702-393046
E-post: andersakesson@live.com

Sanna Soleskog

Sekreterare
Ansvarig för föreningsspalten i Nötkött

Adress
Övrabo Gård 1
573 93 TRANÅS

Kontakt
Mobil: 072-562 21 32
E-post: ovrabo@hotmail.com

Marina Björnerman

Kassör

Adress
Björnahult 310
382 94 Nybro

Kontakt
Mobil: 0709-45 22 19
E-post: pom.bjornerman@outlook.com

Filip Nilsson

Styrelseledamot
Annonsering, e-postutskick, hemsida & Simmentalaktuellt

Adress
Gunnarp Kronogården 1
513 95 Fristad

Kontakt
Mobil: 0730-58 22 53
E-post: filip.g.nilsson@gmail.com

Philippa Krantz

Styrelseledamot

Lars Brügg

Styrelsesuppleant
Utställningar och monter, reklamartiklar

Adress
Åsaka Munkebo Säteri 2
461 94 Trollhättan

Kontakt
Mobil: 0705-51 60 70
E-post: munkebosimmental@telia.com

Daniel Mosell

Styrelsesuppleant

Adress
Tyenslund Simmental
Vallarumsvägen 29-1
275 68 Vollsjö

Kontakt
Mobil: 0708-338688
E-post: daniel.mosell@gmail.com