Styrelsemedlemmar

Christer Svensson

Ordförande
Ledamot i NAB.
Ledamot i Nordiska Samarbetsgruppen för Simmental.

Adress
Åbuen Simmental
280 23 Hästveda

Kontakt
Telefon: 0451-30802
Mobil: 0708-308388
Fax: 0451-30802
E-post: abuen.simmental@home.se

Roger Mårtensson

Vice ordförande
Ledamot i styrelsen
Ledamot i avelsrådet. Sammankallande
Ledamot i kontaktrådet för Svensk köttrasprövning AB
Ersättare NAB

Adress
Bollerup Simmental
Vagnvägen 9
271 72 Köpingebro

Kontakt
Telefon: 0411-10917
Mobil: 070-8385032
E-post: roger.martensson76@gmail.com

Sanna Soleskog

Sekreterare
Ansvarig för föreningsspalten i Nöttkött

Adress
Övrabo Gård 1
573 93 TRANÅS

Kontakt
Mobil: 072-562 21 32
E-post: ovrabo@hotmail.com

Rigmor Engström Pettersson

Styrelseledamot
Utställningar och monter, reklamartiklar

Adress
Flundrarps Simmental
263 65 Viken

Kontakt
Telefon: 042-236129
Mobil: 070-2831707
Fax: 042-236129
E-post: Flundrarp@outlook.com

Per Agrell

Ledamot i Avelsrådet
Ansvarig Certifierade Avelsbesättningar

Adress
Marsagård Simmental
Övreby 2
432 77 Tvååker

Kontakt
Telefon: 0340-40465
Mobil: 0733 196521
E-post: per@simmental.se

Mikael Jonasson

Ledamot i Avelsrådet

Adress
Katslösa Simmental
Katslösa 213
274 62 Ryds gård

Kontakt
Mobil: 070-387 00 99
E-post: mikael@simmental.se

Filip Nilsson

Styrelsesuppleant
Annonsering
E-postutskick
Hemsida

Adress
Gunnarp Kronogården
513 95 FRISTAD

Kontakt
Mobil: 0730-58 22 53
E-post: filip.g.nilsson@gmail.com

Stefan Johansson

Styrelseledamot
Kassör

Adress
Fall Simmental
Fall
610 10 Ljusfallshammar

Kontakt
Telefon: 0122-40043
Mobil: 070-3448377
E-post: sofia@vitafall.se

Daniel Mosell

Adress
Tyenslund Simmental
Vallarumsvägen 29-1
275 68 Vollsjö

Kontakt
Mobil: 0708-338688
E-post: daniel.mosell@gmail.com