bildspel1(1)

Välkomna!

Allt sedan de första importerna 1974 har Simmentalrasen ökat i popularitet i Sverige. Användning av Simmentaltjurar i korsningsbesättningar har under den senaste 5-årsperioden ökat lavinartat och rasen leder utvecklingen som en av världens mest anpassningsbara raser.

Certifierade Avelsbesättningar

Svenska Simmentalföreningen har till uppgift att tillvarata uppfödarnas intressen genom att bl. a. medverka till att rasen kvalitetsmässigt förbättras.

Läs mer »

Om rasen

Allt sedan de första importerna 1974 har Simmentalrasen ökat i popularitet i Sverige.

Läs mer »

Besättningar

Här finner du mer information om våra besättningar runt om i Sverige.

Läs mer »

Simmental - ett ekologiskt val

Simmental har under de senaste åren varit den ras som klarat kraven för märkeskvalitet allra bäst. Sammanställningar från Ekokött visar att Simmental fungerar bäst i ekologisk produktion.

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i Simmentalföreningen?

Skicka in din medlemsansökan här »