Svenska Simmentalföreningen bildades 1974 och 2024 firar vi hela 50år. 


De första Simmentaldjuren kom till Sverige 1974-75. Det var ca 800 djur som importerades från Schweiz. Under senare delen av 70-talet och början av 80-talet importerades djur från Österrike, varav en del via Danmark. Under 90-talet importerades de första polled Simmentaldjuren från dels Danmark men främst från Canada, även import från Österrike förekom.

I dagsläget består importen huvudsakligen av sperma och i viss mån embryon från Canada, Österrike och Danmark


Styrelsen har till uppgift att driva och utveckla föreningen samt verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen samt har ansvar för och förvaltar föreningens medel.


Våran styrelse

Föreningens Långsiktiga mål 

  • Med effektiva verktyg för avelsbesättningar ska rasen öka i antal och bli så pass attraktiv för korsningsaveln att efterfrågan ökar på marknaden.
  • Engagera och informera uppfödare/medlemmar som ökar i antal, samt tillhandahålla hjälpmedel och vägledning för avelsbesättningars egna produktionsframgångar.
  • Söka bland medlemmar efter engagerade och driftiga personer som med olika kompetens kan bidra i föreningsarbetet genom att tillsammans arbeta mot uppsatta mål.
  • Ekonomi & resurser. En ekonomi i balans och med god soliditet. Fler ideella krafter att fördela arbetsinsatser på.

Vårat aveslråd

Avelsrådet Tipsar 

Avelsvägledning- Läs om de funktionella egenskaperna

Vikter vid stamboksföring- Här hittar du vikterna som gäller för stamboksföring 


Semin, Avel på besättningsnivå- En handbok för sig som börjar seminera själv

Neogen Igenity

Skapa din egen avelsplan och rangordna genetiken i din besättning baserat på deras prestanda i din besättning. 

Skånesemin har startat ett samarbete med neogen där du kan få dina genomiska värden värderade utifrån en databas med 2 miljoner djur. Ta kontakt med Johan Sandström på skånesemin om du vill veta me

https://www.neogen.com/categories/igenity-profiles/igenity-beef/

Länkar


Användbara Mallar Danmarks Simmentalförening - www.simmentaldenmark.dk
Finlands Simmentalförening - www.simmentalyhdistys.fi/jml/index.php
Norges Simmentalförening - www.norsksimmental.no/no
Tysklands Simmentalförening www.simmental.de
World Simmental Federation - www.wsff.info
Blup Topplistor - https://bullbreed.vxa.se/Topplista.html
Sveriges nötköttsproducenter - www.notkottsproducenter.se
Individprövning - www.kottrasprovningen.se
Semintjurar - www.vikinggenetics.se
Köttrasungdomen - www.kottrasungdom.se
NAB - www.nab-se.se